Поточний номер

№ 2 (2022): Науковий вісник ХДУ Серія Психологічні науки
Опубліковано: 2022-09-08

СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

СЕКЦІЯ 5 СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Переглянути всі випуски

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» – це науково-теоретичний журнал психологічного напряму, заснований у 2013 р.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») за спеціальністю 053 «Психологія» (галузь 05 Соціальні та поведінкові науки) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (Додаток 1).

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 23956-13794 від 26 квітня 2019 р. видане Міністерством юстиції України.

Centre International de l'ISSN: 2312-3206 (Print), 2663-2764 (Online).

Періодичність: 4 рази на рік.

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки»

Журнал підтримує політику відкритого доступу.

У журналі висвітлюються актуальні питання психологічної теорії та історії психологічної думки; психології особистості; педагогічної та вікової психології; соціальної психології; організаційної психології; юридичної, економічної та інших галузей психологічної науки.

Журнал інформує також про події наукового життя та психологічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з психологічної тематики.

Згідно п.п. 2.1, 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17 жовтня 2012 року № 1112, статті опубліковані у журналі, прирівнюють до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International(Республіка Польща). 

 Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії збірника входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найпотужнішими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів. У виданні містяться науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих психологічних питань.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам надрукувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки на науковців, але й на практиків, які знайдуть в ньому чимало корисного для своєї діяльності.

 

З повагою,
Головний редактор, 
доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри загальної
та соціальної психології ХДУ

О.Є. Блинова