ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ БАТЬКІВСЬКИХ ОБРАЗІВ НА ОБРАЗ МАЙБУТНЬОГО ПАРТНЕРА В ШЛЮБІ У ЧОЛОВІКІВ, ВИХОВАНИХ У НЕПОВНІЙ СІМ’Ї

  • Світлана Леонідівна Чачко
  • Анастасія Сергіївна Чебан
Ключові слова: неповна сім’я, розлучення, гендерні ролі, чоловіки, образ «Я», ідентифікація, сімейні ролі

Анотація

Мета статті полягає у розкритті особливостей впливу батьківських образів на формування іде-

ального образу майбутнього партнера по шлюбу у чоловіків, які виховувались без батька. Для досягнення поставленої мети нами були використані наступні методи: а) теоретичний аналіз зарубіжних та вітчизняних першоджерел, котрі висвітлюють проблему вибору партнера по шлюбу, та вплив дитячо-батьківських відносин на формування моделі майбутньої сім’ї; б) емпіричні методи: метод вільних асоціацій та методика дослідження міжособистісних відносин Т. Лірі. В дослідженні взяли участь представники чоловічої статі, які виховувались у неповній сім’ї та заявили про свою гетеросексуальність.

Отримані нами результати дослідження дозволяють визначити рівень готовності досліджуваних чоловіків у майбутньому вступити в шлюб. Однак, незважаючи на виявлену позитивну ідентифікацію з батьківськими фігурами в цілому, досліджувані не бажають бачити образ майбутнього партнера схожим з образом своєї матері. Ймовірно, така позиція пов’язана з негативним сприйняттям образу матері, яка виконувала роль батька в сім’ї. Тому доцільним є припущення, що саме виконання матір’ю ведучої ролівплинуло на яскраво виражене диференціювання гендерних ролей у сім’ї, де провідна роль надається чоловікові. Власне, відсутність участі батька у вихованні дитини та виконання матір’ю головної ролі у сім’ї значно вплинули на вміння диференціювати сімейні ролі та на формування цілісності образів у досліджуваних чоловіків, які зростали у неповній сім’ї. Тому ми можемо зробити висновки, що відсутність досвіду зростання в повній сім’ї може сприяти ідеалізації образів та виникненню патологій у майбутньому.

Ця робота може бути корисною у практичній та науковій діяльності, оскільки дозволяє більш детально розглянути проблематику формування представлення про шлюб та сім’ю. Отримані нами результати також відкривають перспективи для подальшого дослідження цілісності образу сім’ї серед молоді.

Посилання

1. Андреева Т.В. Психология современной семьи : монография. СПб : Речь , 2005. 436 с.
2. Гуревич П.С. Психоанализ. Т. 1. Фрейдизм и неофрейдизм : учебник для магистров. Москва : Юрайт , 2019. Т. 1. 531 с.
3. Дикс Г.В. Теория обьектных отношений и исследования брака. Журнал практической психологии и психоанализа. 2007. №1. URL: http://psyjournal.ru/articles/teoriya-obektnyh-otnosheniy-i-issledovaniya-braka (дата звернення: 20.06.2019).
4. Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. Минск : Попурри, 1997. 480 с.
5. Чачко С.Л., Чебан А.С. Особливості впливу батьківських образів на образ майбутнього партнера по шлюбу у вихованих у неповній сім’ї жінок. Вісник Одеського національного університету. 2016. Т. 17. С. 221–229.
6. Grant W.Mohi. Positive Outcomes of Divorce: A Multi-Method Study on the Effects of Parental Divorce on Children. The University of central Florida undergraduate research journal. 2015.Vol. 7.2. P. 49–62.
7. Leon Kim. Risk and Protective Factors in Young Children’s Adjustment to Parental Divorce. A Review of the Research. Family Relations. 2003. Vol. 52. P. 258–270.
8. Carlson Ch., Marcia J. Family Structure, Father Involvement, and Adolescent Behavioral Outcomes. Journal of Marriage and Family. 2006. Vol.68. P. 137–154.
Опубліковано
2019-11-29
Сторінки
45-51
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ