ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ У СТАРШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ (РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

  • Д.Б. Усик
Ключові слова: саморегуляція поведінки, тривожність, самооцінка, кореляційний зв’язок, довільність поведінки, автономність суб’єктної регуляції

Анотація

У статті розглядаються результати дослідження саморегуляції поведінки у старших дошкільників. Визначено структуру методичного комплексу дослідження саморегуляції поведінки у старших дошкільників. Підібрано діагностичний інструментарій для дослідження таких компонентів саморегуляції, як довільність поведінки, типи суб’єктної регуляції поведінки, рівень самооцінки, довільність запам’ятовування, здатність до орієнтації у часі та тривожність. Проаналізовано результати дослідження саморегуляції поведінки. Проведено кореляційний аналіз. Надано виявлені відмінності у показниках саморегуляції старших дошкільників різних статей.

Посилання

1. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе / Н.И. Гуткина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Академический Проект, 2000. – 184 с.
2. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе / Р.В. Овчарова .– М. : Сфера, 1996. – 240 с.
3. Проблемы дошкольной игры: психолого-педагогический аспект / под ред. Н.Н. Подъякова, Н.Я. Михайленко. – М., 1987. – 339 с.
4. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста / Т.Д. Рихтерман. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1991. – 48 с.
5. Флейвелл Дж.Х. Генетическая психология Жана Пиаже /Дж.Х. Флейвелл. – М., 1967.– 414 с.
Сторінки
94-99
Розділ
СЕКЦІЯ 4. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ