ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

  • І.Є. Чугуєва
  • І.В. Коростильова
  • А.В. Ткаченко
Ключові слова: професійна діяльність, професійно значущі якості, професійні функції, професійне самовизначення, професійні ситуації, стиль діяльності, професійна успішність, суб’єкт діяльності

Анотація

У статті показано, що професійна підготовка майбутніх фахівців має бути зорієнтована на визначення вимог, які пред’являються до професіонала, перелік його базових функцій, що становлять зміст професійної діяльності, систему якостей, які входять у модель фахівця, а також набір професійних ситуацій, з якими може стикатися у своїй діяльності фахівець. Проте це не означає, що зазначені вимоги є остаточно визначеними, жорстко зафіксованими. Функціональний склад діяльності розглядається як гнучка система обставин з урахуванням особливостей учасників професійної діяльності.

Посилання

1. Бэкон Ф. Новая Атлантида. Опыты и наставления нравственные и политические / Ф. Бэкон. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1954. –С. 118–119.
2. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2004. – 701 c.
3. Ірхін Ю.Б. Психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів : [навчальний посібник] / Ю.Б. Ірхін. – К. : РВЦ КНУВС ; ДП «Друкарня МВС», 2007. – 96 с.
4. Мучински П. Психология. Профессия. Карьера / П. Мучински. – СПб. : Питер, 2004. – 539 с.
5. Новиков А.М. Постиндустриальное образование / А.М. Новиков. – М. : ЭГВЕС, 2008. – 136 с.
6. Розумникова О.М. Пол и профессиональная направленность как факторы креативности / О.М. Розумникова // Вопросы психологии. – 2002. – № 4. – С. 111–125.
7. Семиченко В.А. Пріоритети професійної підготовки / В.А. Семиченко // Підвищення ефективності навчально-виховної роботи сучасної вищої школи : збірник наукових статей. – Миколаїв : ПСІ КСУ, 2003. – С. 38–48.
8. Сковорода Г.С. Пря беса со Варсавою. Вірші. Піс¬ні. Байки. Діалоги. Притчі. Прозові переклади. Листи / Г.С. Сковорода. – К. : Веселка, 1983. – С. 286–300.
9. Словарь иностранных слов. – 18-е изд. стереот. – М. : Русский язык, 1989. – 624 с.
10. Goldstein L. Handbook of Industrial and Organizational Psychology / L. Goldstein, J.K. Ford // Training in Organization. – 1991. – Vol. 2. – P. 24–65.
11. O*NET Concept Model: Structural Considerations in Describing Jobs. An occupation Information for the 21st Century: Understanding Work Using the Occupational Information Network Implication for Research and Practice // Personnel Psychology [by N.G. Peterson, M.D. Mumford, W.C. Borman, P.R. Jeanneret & E.A. Flieshman, M.A. Campion, M.S. Mayfield, F.P. Morgeson, K. Pearlman, M.K. Gowing, A.R. Lancaster, M.B. Silver & D.M. Dye]. – 2001. – P. 451–492.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
116-120
Розділ
СЕКЦІЯ 9 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ