ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН НА РОЗВИТОК ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • А.А. Пасічник
Ключові слова: емоційні переживання дітей старшого дошкільного віку, довільна поведінка дітей старшого дошкільного віку, батьківсько-дитячі стосунки

Анотація

У статті представлено результати емпіричного дослідження психологічних особливостей впливу сімейних взаємин на розвиток дитини старшого дошкільного віку.

Посилання

1. Кузьменко В.У. Розвиток індивідуальності дитини 3–7 років : [монографія] / В.У. Кузьменко. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005.– 354 с.
2. Піроженко Т.О. Сучасні діти – відображення цінностей дорослого світу : [методичні рекомендації] / [Т.О. Піроженко, С.О. Ладивір, К.В. Карасьова та ін.] ; за ред. Т.О. Піроженко. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 120 с.
3. Teplyuk A.A. Diagnosis emotional feelings preschool age children in terms family / A.A. Teplyuk // Europаіsche Fachhochschule. European Applied Sciences. – 2015. – № 4. – P. 44–46.
4. Хартман О.Ю. Виховуємо дитину – зростаємо як батьки : [навч.-метод. посібник] / Т.О. Піроженко, О.Ю. Хартман. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 168 с.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
83-87
Розділ
СЕКЦІЯ 9 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ