ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

  • Марина Сергіївна Омельченко
Ключові слова: адаптаційний період, готовність до професійного розвитку, корекційний педагог, професійна свідомість

Анотація

Мета. Мета статті полягає у висвітленні результатів емпіричного дослідження готовності корекційного педагога до професійного розвитку.

Методи. Методами дослідження готовності корекційного педагога до професійного розвитку стали аналіз наукової літератури та емпіричні методи (опитувальники «Я-реальне та Я-ідеальне», опитувальник «Дослідження готовності корекційного педагога до професійного розвитку та саморозвитку»), у якому взяли участь молоді фахівці зі стажем роботи до п’яти років.

Результати. У результаті експериментальної роботи було виявлено, що основна кількість корекційних педагогів майже рівною мірою мають нормову чи індиферентну позиції щодо професійного розвитку. Це означає, що частина досліджуваних (42,46%) проявляли байдужість до професійного зростання, страх і безсилість у подоланні професійних труднощів, мали уявлення про трудові перспективи, засновані на прагненні подолати наявні побутові проблеми (індиферентна позиція). Досліджувані з нормовою позицією, яких виявилося 46,58%, могли окреслити реальні перспективи своєї професійної діяльності, які засновувалися на участі у заходах з підвищення кваліфікації, інтересі до опрацювання науково-методичної літератури, поширенні професійного світогляду тощо. У меншості виявилися корекційні педагоги з активною позицією щодо готовності до професійного розвитку (10,96%). Професійні дії таких фахівців спрямовані на підвищення якості професійної діяльності.

Висновки. Стреси, емоційні перевантаження, розгубленість, неадаптованість до умов професійної діяльності призводять до того, що молоді фахівці (88,24% досліджуваних) не мають належної зорієнтованості на професійний розвиток та підвищення якості педагогічної праці. Все це свідчить про гостру потребу у розробленні та активному впровадженні спеціальних програм для професійних тренінгів і курсів підвищення кваліфікації, які б мали на меті формування у корекційних педагогів готовності до професійного розвитку.

Посилання

1. Александров Ю.В. Психологія розвитку. Харків : Панов А. М., 2015. 335 с.
2. Каламаж Р.В. Психологія професійної самосвідомості студентів. Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2015. 199 с.
3. Макарова Г.Г. Професійний розвиток майбутнього вчителя в умовах інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки. Чернігів : Десна, 2016. 215 с.
4. Яремко Г.В. Професійний розвиток учителів: досвід Австралії. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. 138 с.
5. Santrock J.W. Educational psychology. Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2004. XXIV, 551, P. 1–8.
6. Tomasello M. Origins of Human Communication. MIT Press, 2008. URL: https://www.livelib.ru/author/325364-majkl-tomasello (дата звернення: 29.05.2019).
Опубліковано
2019-10-08
Сторінки
37-42
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ