ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНСТРУКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ ДОЛАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ В ПРАЦІВНИКІВ ДСНС УКРАЇНИ

  • Є.М. Якушева Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Ключові слова: тренінг, професійна самосвідомість, стратегії подолальної поведінки, працівник ДСНС.

Анотація

У статті висвітлено основні положення програми психологічного тренінгу з підвищення рівня долаючої поведінки в працівників пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України. Програма тренінгу побудована на загальноприйнятих принципах, із використанням специфічних вправ і технік, спрямованих на розвиток складових частин поведінкового, когнітивного і афективно-ціннісного компонентів професійної самосвідомості. Ефективність проведеної тренінгової програми підтверджена суб’єктивно пережитими позитивними змінами у внутрішньому світі та розширенням репертуару долаючої поведінки, об’єктивно-реєстрованими змінами в компонентах професійної самосвідомості, стійкістю та
тривалим ефектом проведеної тренінгової програми.

Посилання

1. Вачков И.В. Основы технологии групового тренинга. Психотехники. Москва: Ось-89, 2000. 224 с.
2. Жуков Ю.М. Коммуникативный тренинг. Теория и практика // Социальная психология: хрестоматия / сост. Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. Москва: Аспект Пресс, 2008. С. 416–427.
3. Самара О.Є. Психологічні особливості стратегій стрес-долаючої поведінки співробітників МНС: автореф. дис….канд. психол. наук. Одеса, 2010. 16 с.
4. Самосознание и защитные механизмы личности. Хрестоматия / сост. Д.Я. Райгородский. Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2008. 656 с.
5. Сидоренко Е.В. Технологии создания тренинга. СПб: Речь, 2004. 329 с.
6. Якушева Є.М. Теоретичний аналіз проблеми професійної самосвідомості осіб, діяльність яких пов’язана з особливими умовами. Вісник Харківського національного університету. Сер. Психологія. 2011. Вип. 937. С. 333–336.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
159-163
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ