ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСІБ ІЗ РІЗНОЮ МІРОЮ ГОТОВНОСТІ ДО ЖЕБРАКУВАННЯ

  • З.В. Спринська
Ключові слова: жебрацтво, миролюбство, уникання, агресія, інтернальність, екстернальність

Анотація

У даній статті представлено результати емпіричного аналізу психологічних властивостей осіб із різною мірою готовності до жебракування. Проаналізовано ставлення людей до феномену жебрацтва та до осіб, які просять милостиню. Виокремлено дві групи досліджуваних: перша – особи, які, за жодних обставин не просили б милостиню. Другу групу склали ті досліджувані, які потенційно змогли б звернутися по фінансову допомогу до інших людей (просити милостиню) у критичних життєвих ситуаціях. Охарактеризовано психологічні властивості, які мають важливе значення для адаптації та соціальної регуляції поведінки осіб із різною мірою готовності жебракувати. Описано рівень суб’єктивного контролю та домінуючі стратегії психологічного захисту власної суб’єктивної реальності досліджуваних обох груп.

Посилання

1. Батаршев А.В. Диагностика пограничных расстройств личности и поведения. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2004. 320 с.
2. Попрошайничество Психология и психиатрия. URL: http://psihomed.com/poproshaynichestvo.
3. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учеб. пособ. / ред. Д.Я. Райгородский. Самара: Изд. Дом «БАХРАХ-М», 2002. 672 с.
4. Русин С. Жебрацтво – потреба чи непоганий бізнес? Закарпаття онлайн. 2012. URL: http://zakarpattya.net.ua/Zmi/95598-ZHebratstvo-%E2%80%93-potreba-chy-nepohanyi-biznes.
5. Рябчук А. Зайві люди: бездомні на вулицях Києва. Київ, 2005. 100 с.
6. Спринська З.В. Теоретичний аналіз феномену жебрацтва. Молодь і ринок. 2017. № 12(155). С. 35–41.
Сторінки
174-179
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ