КОНЦЕПТ «ВИЩОГО Я» Р. АССАДЖОЛІ ТА П. ФЕРУЧЧІ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ І ПРАКТИК УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ

Ключові слова: психологія волі, «вище Я», самоусвідомлення, саморозвиток, самоефективність, самокерування, саморегуляція, психологія особистості, управління часом

Анотація

Анотація. Публікація надає аналіз концепту «вищого Я» Роберта Ассаджолі та П’єра Феруччі в контексті психології особистості і практик управління часом. Необхідність актуалізації концепту «вищого Я», на наш погляд, пов’язана з наявною у сучасних умовах проблемою особистісної та професійної ідентичності людини. Рішення проблеми ідентичності, запропоноване у дослідженнях Р. Ассаджолі та П. Феруччі, створює психологічний фундамент загалом щодо ефективних життєвих стратегій та підвищення часової компетентності зокрема. У статті проводиться аналіз основних ідей, що висуваються в цьому концепті, таких як самоусвідомлення, саморозвиток, самокерування та саморегуляція. У статті розглядаються різні практичні методи застосування концепту «вищого Я» в повсякденному житті, особистісному розвитку та професійній діяльності. Зокрема, розглядаються підходи до самоаналізу, самооцінки, встановлення цілей та пріоритетів, планування та організації робочого часу, а також стратегії управління стресом і забезпечення балансу між різними сферами життя. Висвітлюється, як використання концепту «вищого Я» може сприяти ефективному управлінню часом, покращенню особистісних якостей та досягненню успіху в різних сферах життя. Як методи дослідження використовуються загальнонаукові методи аналізу, синтезу, абстрагування, емпіричні дослідження, метод кейс-студій та метод когнітивних експериментів. Метою дослідження є актуалізація психологічного концепту «вищого Я» у контексті проблематики управління часом. Методом дослідження є підхід інтегральної психології у контексті проблематики управління часом, підсилений загальнонауковими методами абстрагування, аналізу та синтезу. Результатом дослідження стало узагальнення розуміння концепту «вищого Я» у науковому дискурсі інтегральної психології в контексті управління часом. Особливе значення у цьому сенсі набувають дослідження психології волі у їх багатомірних зв’язках з проблематикою інтегральної психології та зокрема концепту «вищого Я». Висновок: встановлення особливостей взаємодії вольової сили людини, яка належить до складу «вищого Я» та часового простору. І те, що у певних умовах у процесі цих взаємодій відбувається певна ентропія вольової сили, що суттєво знижує рівень суб’єктності людини, пов’язаний з вольовою активністю «вищого Я». Використання концепту «вищого Я» в управлінні часом може допомогти особистості розвивати більш гнучкий та адаптивний підхід до використання часу. «Вище Я» може сприяти розумінню того, що іноді потрібно змінити підходи до управління часом залежно від умов, що постійно змінюються, цілей або пріоритетів. Це може включати здатність перепланувати, реорганізувати та відмовитися від непродуктивних дій. «Вище Я» може допомогти особистості розробляти гнучкі стратегії управління часом, які відповідають її поточним потребам та контексту.

Посилання

1. Гнатенко П.І. Павленко В.М. Ідентичність: філософський та психологічний аналіз. Київ : Арт-Прес, 1999. 466 с.
2. Данилюк І.В. Мова як чинник згуртованості групового «Ми». Соціальна психологія, 2008, Т. 1. Вип. 27, 2008. С. 60–67.
3. Злобіна О. Особистість як суб’єкт соціальних змін. Київ : Інститут соціології НАН України. 2004. 400 с.
4. Коваленко А.Б., Безверха К.С. Соціальна ідентичність як чинник адаптації мігрантів. Проблеми розвитку ідентичності особистості в освітньому просторі : матеріали круглого столу 20 жовтня 2022 року. Збірник матеріалів / За ред. А.Б. Коваленко, І.В. Остапенко. Київ : Міленіум, ВЦ «Просвіта», 2022. С. 15–21.
5. Коваленко А.Б., Безверха К.С. Соціальна ідентичність як механізм адаптації особистості під час суспільної кризи. Український психологічний журнал, 2017. № 1 (3). С. 48–62.
6. Коваленко А.Б., Родіна Н.В. Особистісний потенціал в опануванні важких життєвих ситуацій: проактивна взаємодія з середовищем. Вісник Одеського національного університету. Психологія. 2009. Т. 14. Вип.17. С. 54–65.
7. Assagioli R. The Act of Psychotherapy: Essays on Transpersonal Psychology. London, UK : Psychosynthesis Trust. 2018.
8. Assagioli R. The Act of Will. London, UK : Turnstone Press. 2000.
9. Assagioli, R. Freedom in Jail: A Classic Post-War Italian Memoir. New York : North Atlantic Books. 2016.
10. Assagioli R. Psychosynthesis: A Collection of Basic Writings. New York : Hobbs, Dorman & Company. 1965.
11. Assagioli R. The Secret of the Soul: Using Out-of-Body Experiences to Understand Our True Nature. Boulder, CO : Shambhala Publications. 2010.
12. Assagioli R. The Silent Way: A Guide to the Psychedelic Experience. New York : Harper & Row. 1969.
13. Assagioli R. The Superconscious and the Self. Psychosynthesis Research Foundation. 1973.
14. Assagioli R. Transpersonal Development: The Dimension Beyond Psychosynthesis. New York : SUNY Press. 2008.
15. Ferrucci, P. Inevitable Grace: Breakthroughs in the Lives of Great Men and Women: Guides to Your Self-Realization. Berkeley, CA : She Writes Press. 2011.
16. Ferrucci P. Psychosynthesis: A Psychology with a Soul. London, UK : SUNY Press. 2009.
17. Ferrucci P. The Power of Kindness: The Unexpected Benefits of Leading a Compassionate Life. New York : Tarcher Perigee. 2015.
18. Ferrucci P. The Still Point: Loss, Longing, and Our Search for God. New York : TarcherPerigee. 2005.
19. Ferrucci P. What is Psychosynthesis? Palo Alto, CA : Psychosynthesis Palo Alto. 1990.
20. Ferrucci P. What We May Be: Techniques for Psychological and Spiritual Growth Through Psychosynthesis. Los Angeles, CA : Jeremy P. Tarcher. 1982.
21. Ferrucci P. Your Inner Child: Healing the Wounds of the Past. Berkeley, CA : Crossing Press. 2008.
22. Ferrucci P. Your Inner Will: Finding Personal Strength in Critical Times. London, UK : Watkins Publishing. 2018.
23. Ferrucci P. Your Resonant Self: Guided Meditations and Exercises to Engage Your Brain’s Capacity for Healing. Berkeley, CA : She Writes Press. 2017.
24. Firman J., & Vargiu J. (eds.). Psychosynthesis in the Helping Professions: Suny Series in Transpersonal and Humanistic Psychology. Albany, NY : State University of New York Press. 2017.
25. Firman J., & Gila A. Psychosynthesis: A Psychology of the Spirit. Albany, NY : State University of New York Press. 2002.
26. Firman J., & Gila A. The Primal Wound: A Transpersonal View of Trauma, Addiction, and Growth. Albany, NY : State University of New York Press. 2010.
Опубліковано
2024-07-01
Сторінки
13-21
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ