ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ ПІДПРИЄМЦЯ, ЯКИЙ ВЕДЕ БІЗНЕС НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Ключові слова: психологічний профіль, мотивація до успіху, дослідник, вартовий, аналітик

Анотація

Актуальність дослідження індивідуально-психологічних якостей підприємців, які проявили резильєнтність в умовах воєнного часу, забезпечили робочі місця для своїх співробітників, які залишилися в небезпечних районах. Установлення типів особистості сучасного стійкого підприємця – це необхідний крок для формування корекційних або консультативних програм для покращення ефективності діяльності. Мета. Мета статті – сформувати психологічний профіль ефективного підприємця в умовах сучасних викликів. Завдання статті – теоретично й емпірично дослідити індивідуально-типологічні особливості особистості сучасного підприємця, який працює у складних умовах. У статті проаналізовано поняття «підприємець». Теоретично описано базові психологічні типи підприємців за Е. Робетрсом. Сформовано особистісний портрет успішного підприємця. Визначено типи (моделі) підприємництва. Методи. Для проведення аналізу індивідуально-типологічних рис ефективного підприємця використано такі методики: тест Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), методику оцінки підприємницького потенціалу (Entrepreneurial potential self-assessment), методику «Діагностика мотивації до успіху» Т. Елерса, методику «Вимірювання стресостійкості за шкалою резильєнтності Коннора – Девідсона-10» (CD-RISC-10). Результати. Ефективні підприємці мають помірковано високий рівень мотивації до успіху, є більш стійкі до стресу. За типом особистості майже кожен другий ефективний підприємець належить до групи аналітиків, 25% – вартових, 18,75% – дослідників, 12,5 – дипломатів. Панівним типом особистості серед ефективних підприємців є Командир. Висновки. Підтверджено, що між показником умотивованості, здібності/обдарованості та світогляду опитаних підприємців-респондентів і їхнім загальним підприємницьким потенціалом наявний прямий лінійний зв’язок. Отже, вказані показники впливають на продовження здійснення підприємницької діяльності в сучасних умовах. Перспективами дослідження є розроблення програми психологічної підтримки підприємцям, для підвищення їхньої резильєнтності в сучасних умовах.

Посилання

1. Варналій З.С. Основи підприємництва : навчальний посібник. Київ : Знання-Прес, 2006. 350 с.
2. Ложкін Г.В., Комаровська В.Л. Економічна психологія : навчальний посібник. Київ : ДП Вид. дім «Персонал», 2014. 412 с.
3. Льовочкін А.М. Економічна психологія : навчальний посібник. Київ : Міленіум. 2003. 128 с.
4. Turgot A.R.J. The Turgot Collection (Large Print Edition): Writings, Speeches, and Letters of Anne Robert Jacques Turgot. Create Space Independent Publishing Platform, 2011. Р. 560.
5. Gonner E.C.K. Economic Essays by David Ricardo (Routledge Revivals). 1’st ed. Routledge, 2014. Р. 316.
6. Haggarty John. The Wisdom of Adam Smith. Liberty Fund. First Edition. 1977. Р. 234.
7. Weber M. The Vocation Lectures (Hackett Classics). Hackett Publishing Company Inc., 2004. Р. 176.
8. Peter F. Drucker. The Age of Discontinuity. Routledge, 1992. Р. 434.
Опубліковано
2024-04-01
Сторінки
29-36
Розділ
СЕКЦIЯ 3. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ