СЕКСУАЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ключові слова: сексуальна освіта, статеве виховання, сексуальне здоров’я, інклюзивність, опитування

Анотація

Мета. Метою статті є вивчення обізнаності українців у питаннях, що стосуються статевого виховання та сексуальної освіти. Це має велике значення, оскільки надає молодим людям знання та навички, необхідні для сексуального здоров’я протягом усього життя. Це вчить їх здоровим стосункам, обґрунтованому ухваленню рішень, критичному мисленню та любові до себе. Комплексна сексуальна освіта (КСО) пов’язана з багатьма перевагами, серед яких запобігання небажаній вагітності, інфекціям, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), та будь-якому типу насильства або дискримінації. Це також сприяє повазі до сексуальної варіативності, інклюзивності та розвитку навичок позитивного спілкування. Методи. У процесі емпіричного дослідження нами створено й апробовано анкету, що мала на меті визначити ставлення до сексуальної освіти в Україні. В опитуванні взяли участь 330 осіб із різних областей України. Результати. Визначено, що, попри наявні виклики, більшість людей підтримує комплексну сексуальну освіту, оскільки вона надає необхідні інструменти для ухвалення обґрунтованих рішень, розвитку здорових стосунків і підтримки сексуального здоров’я. Висновки. Сексуальна освіта в Україні стикається зі значними викликами. Становище комплексної сексуальної освіти в Україні, подібно до багатьох інших країн, може бути предметом обговорення та розглядатись із різних позицій. Деякі з основних викликів, які можуть існувати в цьому контексті, такі: консервативні переконання, відсутність єдиної програми, брак інформації та підготовки фахівців, соціокультурні відмінності, вплив релігійних спільнот тощо.

Посилання

1. Feng Y. University Sex Education in the Crevice. Asian Journal of Social Science Studies. 2022. Vol. 7. № 9. P. 101.
2. Sexuality education: Past, present, and future / ed. by S. Elizabeth, K. Judith. Westport, Conn : Praeger, 2009.
3. Management of Sex Education (Sex Education) from an Early Age for Mild Mentally Impaired Children in Extraordinary Elementary Schools (SDLB) / D. Hendayati et al. International Journal of Educational Research & Social Sciences. 2022. Vol. 3. № 3. P. 1106–1110.
4. Compiled and edited by Sex Information and Education Council of the United States / ed. by Sex Information and Education Council of the U.S. New York : Scribner, 2018. 239 p.
5. International Framework for Sexuality Education: UNESCO’s International Technical Guidance. Evidence-based Approaches to Sexuality Education. 2015. P. 41–56.
Опубліковано
2024-04-01
Сторінки
5-9
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ