СПРИЙНЯТТЯ ВЛАСНОЇ СЕКСУАЛЬНОСТІ ЖІНКАМИ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

Ключові слова: жіноча сексуальність, статевий потяг, сексуальна культура, сексуальна установка, індекс сексуальної функції

Анотація

Мета статті – теоретично обґрунтувати сутність жіночої сексуальності на сучасному етапі та емпірично визначити психологічні особливості сприйняття жінками власної сексуальності. Методи: теоретичні (аналіз, систематизація, класифікація, узагальнення наукової інформації за темою дослідження); емпіричні: Опитувальник сексуальних установок Г. Айзенка, методика «Індекс жіночої сексуальної функції», методика «Оцінка власної зовнішності», ASI-R; статистичні: описові статистики, коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона. Результати. Установлено, що у досліджених жінок виражений високий рівень сексуальної невротичності, низький рівень сексуальної сором’язливості та низький рівень сексуальної збудливості. Серед характеристик жіночої сексуальності найбільш вираженим є «потяг», дещо менш виражені «збудження», «любрикація», «оргазм», «задоволення», «біль». У жінок досить висока самооцінка власної зовнішності. Порівняння особливостей сексуальності жінок за віковими групами не виявив статистичних відмінностей, що свідчить про індивідуальний характер жіночої сексуальності, який не залежить від віку. Кореляційний аналіз виявив, що у досліджуваних жінок сексуальна функція має зв’язок із високою збудливістю та низькою сором’язливістю. Висока сексуальна функція пов’язана з низькою мотивацією до власного тіла. Висновки. Отримані результати є корисними для психологів, сексологів та інших фахівців і дають можливість глибше зрозуміти природу сексуальності сучасної жінки, її проблемні місця та будувати відповідно консультативну та практичну сексологічну допомогу. Доведений зв’язок між рівнем сексуальності, сексуальних установок та оцінкою власного тіла робить вагомий внесок у побудову програм розроблення індивідуальних та групових підходів до роботи з жінками щодо формування позитивного сприймання власної сексуальності. Також результати дослідження можуть бути використані як додатковий матеріал під час викладання дисциплін «Психологія статі», «Основи сексології» для студентів закладів вищої освіти.

Посилання

1. Асланян Т.С., Шевельдіна О.В. Психологічні особливості сексуальної поведінки сучасних жінок. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2018. № 3 (1). С. 13‒17.
2. Гавриловська К.П., Павлюк І.М. Психологічний добробут жінок із різним індексом сексуальності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Психологія». 2021. Вип. 3. С. 45‒49.
3. Дідковська Л.І. Психологічні особливості ставлення до сексу осіб віку ранньої дорослості. Збірник наукових праць. Психологічні науки. 2014. Вип. 2. № 12 (103). С. 72‒81.
4. Зозуль Т.В. Психологічне дослідження зв’язків сприйняття тілесності та сексуальних установок жінок як аспекту формування їх індивідуального еротичного коду. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія «Психологія». 2021. № 5. С. 12‒18.
5. Кононенко А.О. Сучасні підходи до вивчення проблеми сексуальності. Психологія та соціальна робота. 2021. Вип. 1. С. 90‒101.
6. Кравець В. Трансформація сексуальних цінностей на сучасному етапі розвитку України. Україна ‒ Європа ‒ Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія «Історія, міжнародні відносини». 2017. Вип. 20. С. 305‒313.
7. Седих К.В., Зозуль Т.В. Типи індивідуального еротичного коду у жінок. Психологічне консультування і психотерапія. 2018. Вип. 9. С. 79‒87.
8. Effati-Daryani F., Jahanfar S., Mohammadi A. et al. The relationship between sexual function and mental health in Iranian pregnant women during the COVID-19 pandemic. BMC Pregnancy Childbirth. 2021. № 21. Р. 327. DOI: https://doi.org/10.1186/s12884-021-03812-7.
9. Evensen M. Sociocultural Factors of Female Sexual Desire and Sexual Satisfaction, Intuition: The BYU Undergraduate. Journal of Psychology. 2021. № 15 (01). Р. 1–15.
10. Gangestad S.W., Dinh T. Women’s Estrus and Extended Sexuality: Reflections on Empirical Patterns and Fundamental Theoretical Issues. Front Psychol. 2022. № 20. Р. 32–40. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.900737.
11. Liddell B.J., Byrow Y., O’Donnell M., Mau V., Batch N., McMahon T., Bryant R., Nickerson A. Mechanisms underlying the mental health impact of family separation on resettled refugees. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry. 2021. № 55 (7). Р. 699‒710. DOI: https://doi.org/10.1177/0004867420967427.
12. Rao T.S., Nagaraj A.K. Female sexuality. Indian J. Psychiatry. 2015. № 57 (2). Р. 296‒302. DOI: 10.4103/0019-5545.161496.
13. Reis J., de Oliveira, L., Oliveira, C., Nobre, P. Psychosocial and Behavioral Aspects of Women’s Sexual Pleasure: A Scoping Review, International Journal of Sexual Health. 2021. № 33 (4). Р. 494‒515. DOI: 10.1080/19317611.2021.1910890.
Опубліковано
2023-11-02
Сторінки
20-27
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ