ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ТА ДОРОСЛОГО ВІКУ В УМОВАХ ВІЙНИ (НА МАТЕРІАЛІ ДОСЛІДЖУВАНИХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ)

Ключові слова: життєва стратегія, адаптація, війна, стрес, фрустрація

Анотація

Мета. В умовах війни особистість змушена швидко адаптуватися до змінених умов життєдіяльності, що порушує її зв’язок із соціальним середовищем. В умовах адаптаційного стресу можлива деструктивна орієнтація на вирішення життєвих заведень, які простежуються у формуванні окремих копінг-стратегій. За результатами попередніх досліджень така тенденція є характерною для частини населення, не всі члени суспільства, яке перебуває у стані війни, відчувають адаптаційний стрес. Зберігаються вікові відмінності копінг-реагування особистості на адаптаційний стрес, який залежить від ступеня рефлексії оточуючої дійсності та кількості стресових ситуацій, з якими вона стикається. У завдання дослідження входило встановлення вікових відмінностей копінг-стратегій осіб юнацького та дорослого віку в умовах стресу. Досліджувані постійно перебували на території України. Методи. Нами було використано методи опитування та методику дослідження копінг-поведінки у стресових ситуаціях (Н. Ендлер, Дж. Паркер). Методика дозволяє вивчити найбільш оптимальний спосіб розв’язання особистістю завдань в умовах стресу: орієнтація на самостійне вирішення завдання, спрямованість на емоції, уникнення, відволікання та соціальне відволікання. Результати. За результатами опитування до початку дослідження ми встановили, що досліджувані перебувають в умовах стресу, спричиненого умовами війни, та усвідомлюють необхідність адаптуватися до нових умов життя. За результатами дослідження провідною копінг-стратегією у досліджуваних юнацького та дорослого віку є орієнтація на вирішення проблем, що свідчить про те, що досліджувані налаштовані на конструктивне вирішення завдань, мобілізацію особистісних ресурсів та не перекладають відповідальність на інших людей. Найменш популярною копінг-стратегією є «соціальне відволікання», яке свідчить, що досліджувані не схильні покладатися на сторонню допомогу у вирішенні завдань в умовах стресу. Висновки. Формування копінг-стратегій свідчить про адаптацію досліджуваних до стресу, спричиненого війною.

Посилання

1. Горбунова В.В., Савиченко О.М., Тичина І.М., Портницька Н.Ф. Методичний посібник для соціальних працівників: Посилення спроможності соціальних працівників здійснювати психосоціальну підтримку ветеранів та їх сімей з питань психічного здоров’я. IREX. 2022. 61 с.
2. Карамушка Л.М. Копінг-стратегії персоналу освітніх та наукових організацій під час війни: рівень вираженості та зв’язок з психічним здоров’ям. Журнал сучасної психології. № 4 (27). 2022. С. 32–40.
3. Ларіна Т.О. Особливості вияву копінг-стратегій особистості, що зазнала впливу травматичної ситуації. Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2018. Вип. 41 (44). С. 180–192.
4. Методики дослідження психічного здоров’я та благополуччя персоналу організацій : психологічний практикум. / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, К.В. Терещенко, В.І. Лагодзінська, В.М. Івкін, О.С. Ковальчук ; за ред. Л.М. Карамушки. Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2023. 76 с.
5. Овчар О., Больман С. Результати дослідження «Психічний стан українців під час війни проти росії». Проінсайт Лаб, НПАУ. 2022. 71 с.
6. Турецька Х.І. Особливості копінг-стратегій учасників бойових дій в зоні АТО. Психологія і особистість. 2016. № 2(10). С. 136–146.
7. Endler N.S., Parker J.D. Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation. Journal of Personality and Social Psychology. 1990. 58(5). P. 844–854.
8. Hyams K., Wignall R., Roswell F. War syndromes and their evaluation: From the U.S. Civil War to the Persian Gulf War. Annals of Internal Medicine. 1996. № 125. P. 398–405.
9. Kulka R., Schlenger W., Fairbank J. Trauma and the Vietnam War Generation: Report of Findings from the National Vietnam Veterans Readjustment Study. Journal of Traumatic Stress. 1992. P. 321–322.
10. Lazarus R.S. From psychological stress to the emotions: A History of Changing Outlooks. Annu. Rev. Psychol. 1993. 44. P. 1–22
Опубліковано
2023-08-31
Сторінки
19-24
Розділ
СЕКЦIЯ 1. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ