ХАРАКТЕР ЗВ’ЯЗКУ СХИЛЬНОСТІ ДО КОНФОРМНОЇ ПОВЕДІНКИ ІЗ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЮ АДАПТОВАНІСТЮ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ

Ключові слова: конформність, мотивація схвалення, ескапізм, особистісний адаптаційний потенціал

Анотація

Мета – вивчити та дослідити характер зв’язку схильності до конформної поведінки із соціально-психологічною адаптованістю студентів-першокурсників. Методи: особистісний опитувальник «Конформність-навіювання» С.В. Клаучека та В.В. Деларю; методика діагностики самооцінки мотивації схвалення (шкала брехні) Д. Марлоу і Д. Крауна; методика «Самооцінка психологічної адаптивності» (модифікований варіант методики С.І. Болтівця); методика дослідження соціально-психологічної адаптації К. Роджерса–Р. Даймонда; багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» (МЛО-АМ), розроблений О.Г. Маклаковим і С.В. Чермяніним. Вибірку становили 60 осіб 1-го курсу (17–18 років), які навчаються у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Результати. Наявний зв’язок між такими факторами схильності до конформної поведінки і соціально-психологічною адаптацією, як «самооцінка психологічної адаптивності», «емоційна комфортність», та мотивацією до схвалення. Тобто це можна пояснити так, що чим більш високими для студента є ці показники адаптивності, тим вищими є показники конформності чи мотивації схвалення. А також від’ємні кореляційні зв’язки отримано між показниками «ескапізм», «поведінкова регуляція», «особистісний адаптаційний потенціал», «моральна нормативність» та схильністю до конформної поведінки. Тобто чим більш високими у досліджуваних є ці показники, тим менші показники за шкалою конформності вони демонструють. Висновки. Конформна поведінка найчастіше спостерігається у студентів-першокурсників у період соціально-психологічної адаптації до умов навчання у ЗВО. Показники самооцінки психологічної адаптивності та емоційної комфортності можуть відігравати важливу роль у формуванні конформної поведінки та мотивації до схвалення. Результати вказують на існування зв’язку між соціально-психологічною адаптивністю, емоційною комфортністю, мотивацією до схвалення та схильністю до конформної поведінки.

Посилання

1. Вольнова Л.М. Вплив схильності до конформізму на соціалізацію підлітків. Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Том ХХХ. 2008. С. 50–59.
2. Галецька І. Самоефективність у структурі соціально-психологічної адаптації. Вісник Львівського університету. Серія «Філософські науки». 2013. Том 1. Вип. 39. С. 433–442.
3. Клаучек С., Деларю В. Розробка скринінгового методу для виявлення схильності до розвитку індукованих станів. Психологічний журнал. Том 18. Вип. 2. 1997. С. 123–129.
4. Allen V., Wilder D. Impact of group consensus and social support on stimulus meaning: Mediation of conformity by cognitive restructuring. Journal of Personality and Social Psychology. 1980. Р. 1116–1124.
5. Bond R., Smith P.B. Culture and conformity: A meta-analysis of studies using Asch’s line judgment task. Psychological Bulletin, 144(10), 2018. Р. 978–1011.
6. Deutsch M., Gerard H. A study of normative and informational social influences upon individual judgment. The Journal of Abnormal and Social Psychology. 1955. Р. 629–636.
7. Gilbert D.T., Fiske S.T., & Lindzey G. (eds.). The handbook of social psychology. 4th ed. Vol. 1. New York : McGraw-Hill. 2018. Р. 591–632.
8. Hertz N., and Wiese E. Influence of agent type and task ambiguity on conformity in social decision making. Proc. Hum. Fact. Ergon. Soc. 60. 2018. Р. 313–317.
9. Heizmann H., Hüffmeier J. Social conformity and personality: A meta-analysis. European Journal of Personality, 32(6). 2018. Р. 622–637.
10. Insko С., Smith R., Alicke M., Wade J., Taylor S. Conformity and group size: The concern with being right and the concern with being liked. Personality and 83 Social Psychology Bulletin. 1985. Р. 41–50.
11. Turner-Zwinkels F.M., van Zomeren M., Postmes T., and Spears R. Conformity to majority norms in times of change: Insights from a normative conflict model. Personality and Social Psychology Review, 2019. 23(1), Р. 60–83.
12. Santee R., Maslach С. To agree or not to agree: Personal dissent amid social pressure to conform. Journal of Personality and Social Psychology. 2020. Р. 690–700.
Опубліковано
2023-08-31
Сторінки
5-10
Розділ
СЕКЦIЯ 1. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ