ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Ключові слова: підприємницька діяльність, підприємницька мотивація, самореалізація, особистісний потенціал підприємця

Анотація

Мета – виявити комплекс особистісних якостей, що сприяють ефективній підприємницькій діяльності, та особливості їх розвитку. Методи: тест на загальні здібності до підприємництва (GET TEST); тест-опитувальник самоорганізації діяльності; тест самодетермінації; шкала самоефективності Р. Шварцера, М. Єрусалема. Вибірку дослідження склали 62 особи – представники малого бізнесу (успішні підприємці та початківці), що належали до трьох основних сфер діяльності (продаж товарів, надання послуг, виробництво). Результати. Основними мотивами підприємницької діяльності є мотиви ініціативи і активності, поваги та самоповаги, самореалізації, ризику. Порівняння здібностей до підприємництва серед успішних підприємців та початківців показало достовірні відмінності: зокрема, в успішних підприємців більш вираженими є потреба в досягненнях, цілеспрямованість та рішучість, потреба в незалежності; найбільш вираженими у них є схильність до творчості, вміння йти на розумний ризик, цілеспрямованість та рішучість. В особистісній детермінації підприємницького успіху важливе значення належить факторам особистісної автономії, самовираженню, цілеспрямованості, планомірності та самоефективності. Висновки. Провідна роль в психологічних чинниках підприємницької діяльності належить мотивації самореалізації особистості, практично наряду з мотивами комерційного успіху та свободи і незалежності. Внутрішньою основою успішної підприємницької діяльності людини є прагнення до свободи і незалежності, самоефективність; віра в свої можливості; потреба в досягненнях; вольові та організаційні здібності; визначеність цілей; осмисленість життя; цілеспрямованість; самоорганізація; здатність контролювати події життя; наполегливість і планомірність; інноваційність; прагнення до новизни; інтуїція; вміння йти на розумний ризик; схильність до творчості.

Посилання

1. Карамушка Л.М. Худякова, Н.Ю. Мотивація підприємницької діяльності. Київ-Львів : Сполом, 2011. 208 с.
2. Кулаковський Т.Ю., Кулаковська, О.Г. Підприємницькі наміри як передумова підприємницької діяльності. Наука і освіта. 2016. № 5. С. 194–200.
3. Креденцер О.В. Поняття «внутрішньоорганізаційне підприємництво»: теоретичний аналіз проблеми. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2015. № 3. C. 66–72.
4. Лазорко О.В. Задоволеність працею як особистісний ресурс професійної безпеки фахівців стресогенних професій. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 2. Том 1. С. 41–47.
5. Москаленко В.В. Підприємництво як предмет дослідження економічної психології. Актуальні проблеми психології. 2003. Том 1. Вип. 11. С. 17–20.
6. Москаленко В.В., Сила Т.І. Підприємливість як творчість. Актуальні проблеми психології. 2018. Том 1, Вип. 48. С. 38–45.
7. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва. Київ : Каравела, 2006. 408 с.
8. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха. Москва : Прогресс, 1992. 191 с.
9. Cooper D., Peake W., Watson W. Seizing opportunities: The moderating role of managerial characteristics on the relationship between opportunity-seeking and innovation efficacy in small business. Journal of Small Business Management. 2016. No 54. Р. 1038–1058.
10. Dubini P. The influence of motivating and environment on business start–ups: som hints for publicies. Journal of business venturing. 1989. Vol.4. Nо 1. P. 11–26.
11. Bond M. J., & Feather N. T. Some correlates of structure and purpose in the use of time. Journal of Personality and Social Psychology, 1988. Nо 2. Vol. 55. P. 321–329.
12. McClelland D.C. Achivement and entrepreneurship: A longitudinal study. Journal of Personality and social Psychology. 1965. Vol. 1. Р. 389–392.
13. Peterson C., Seligman M.E.P. Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. N.Y. : Oxford University Press, 2004. 816 p.
14. Setiawan J. L. Examining Entrepreneurial Self-Efficacy among Students. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014. No 115. Р. 235–242.
Опубліковано
2022-09-08
Сторінки
41-47
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ