СУБ’ЄКТИВНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ У ШЛЮБІ В ОСІБ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Ключові слова: подружня задоволеність, емоційна компетентність, сімейна адаптація, сімейна згуртованість, статистичний аналіз

Анотація

Метою статті є теоретичне обґрунтування й емпіричне вивчення показників задоволеності шлюбом у молодих сім’ях у зв’язку з параметрами емоційного інтелекту.

Методи. Для дослідження було використано такі методики, як шкала сімейної адаптації та згурто- ваності (Д. Олсон, Дж. Портер, І. Лаві), методика «Задоволеність шлюбом» (В. Столін, Т. Романова, Г. Бутенко), шкала подружньої задоволеності (Д. Олсон), опитувальник «Емоційний інтелект» Д. Люсіна та методика «Емоційний інтелект», Дж. Майєр – П. Селовей – Д. Карузо. Для оброблення емпіричних даних використано дискриптивний, кореляційний аналіз за критерієм Спірмена, порівняльний аналіз за критерієм Краскела-Уолісса.

Результати. У дослідженні взяли участь 110 одружених осіб, котрі перебувають на етапі молодої сім’ї. Виявлено, що подружня задоволеність досліджуваних варіює від середньої до високої. Стосунки характеризуються злиттям, лояльністю, прагненням до близькості в майбутньому, а також до гнучкості системи правил. З’ясовано, що існує прямий значущий кореляційний зв’язок між суб’єктивним благополуччям у подружжі та рівнем емоційного інтелекту. Вищий рівень подружнього задоволення буде в осіб, які краще здатні сприймати, ідентифікувати й оцінювати емоції, а також тих, хто здатен розпізнавати емо- ції, що сприяють більш ефективному виконанню різних діяльностей. Показники подружньої задоволеності суттєво вищі у досліджуваних із середнім рівнем емоційного інтелекту, проте не відрізняються у досліджуваних із низьким і високим рівнем ЕІ.

Висновки. У проведеному дослідженні доведено, що показники емоційного інтелекту є кореля- тами подружньої задоволеності. Вищі показники задоволеності притаманні особам, які оцінюють власні уявлення про здатність до розуміння та керування емоціями, як власними, так і чужими, як середні. Доведено, що, впливаючи на розвиток параметрів емоційного інтелекту членів молодих сімей, можна вплинути на більш реалістичні очікування щодо подружніх стосунків, збільшити рівень задово- леності шлюбом, що є важливим прогностичним чинником збереження сім’ї.

Посилання

1. Дзікевич А. Цінності сучасної української молоді. Наукові розробки молоді на сучасному етапі. Київський національний університет технологій та дизайну. 2019.
2. Мединська Ю. Проблема віктимності у контексті емоційного інтелекту особистості. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2013. № 3. С. 191–201.
3. Слепкова В. Супружеское благополучие как фактор родительского отношения к детям. Журнал практического психолога. 2011. № 6. С. 18–31.
4. Hajihasani M., Sim T. Marital satisfaction among girls with early marriage in Iran: Emotional intelligence and religious orientation. International Journal of Adolescence and Youth. 2019. № 24 (3). Р. 297–306.
5. Lavalekar, A., Kulkarni, P., Jagtap, P. Emotional intelligence and marital satisfaction. Journal of Psychological Researches. 2010. № 5 (2). Р. 185–194.
6. Malouff J.M., Schutte N.S., Thorsteinsson, E.B. Trait emotional intelligence and romantic relationship satisfaction: A meta-analysis. The American Journal of Family Therapy. 2014. № 42 (1). Р. 53–66.
7. Mattingly, V., & Kraiger, K. Can emotional intelligence be trained? A meta-analytical investigation. Human Resource Management Review. № 29 (2). 2019. Р. 140–155.
8. Navarro-Bravo, B., Latorre, J. M., Jiménez, A., Cabello, R., & Fernández-Berrocal, P. Ability emotional intelligence in young people and older adults with and without depressive symptoms, considering gender and educational level. Peer J. 7. 2019. Р. 65–95.
9. Norboevich, T.B. Analysis of psychological theory of emotional intelligence. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. 2020. № 8 (3). Р. 99–104.
10. Schröder‐Abé M., Schütz A. Walking in each other’s shoes: Perspective taking mediates effects of emotional intelligence on relationship quality. European Journal of Personality. 2011. № 25 (2). Р. 155–169.
11. Smith L., Heaven P.C., Ciarrochi J. Trait emotional intelligence, conflict communication patterns, and relationship satisfaction. Personality and Individual differences. 2008. № 44 (6). Р. 1314–1325.
12. Wollny A., Jacobs I., Pabel L. Trait emotional intelligence and relationship satisfaction: the mediating role of dyadic coping. The Journal of psychology. 2020. № 154 (1). Р. 75–93.
Опубліковано
2021-06-08
Сторінки
126-133
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ