АДАПТАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ «РЕЙТИНГОВА ШКАЛА СИЛЬНИХ ТА СЛАБКИХ СТОРІН РДУГ ТА НОРМАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ» ДО ВІТЧИЗНЯНОГО ВЖИТКУ

Ключові слова: адаптація опитувальника, гіперактивні діти, інклюзивна освіта, імпульсивність, неуважність

Анотація

На основі літературних джерел та інформації, отриманої від фахівців, встановлено відсутність засо- бів діагностики розладу дефіциту уваги з гіперактивністю (РДУГ). Нині в Україні активно реформу- ється система корекції поведінки дітей. Однією зі сторін модернізації є покращення та оновлення мето- дичної бази, перш за все діагностичної, і саме рейтингові шкали активно використовуються на всіх етапах лікування РДУГ: від діагностики до корекції. Саме тому актуально збільшити кількість інстру- ментів психолога під час діагностики.

Мета статті полягає в адаптації американської «Рейтингової шкали сильних та слабких сторін РДУГ та нормальної поведінки» (Дж.М. Свонсон) до вітчизняного вжитку.

Методи. Використано обрахування психометричних характеристик україномовної версії шкали «Рейтингової шкали сильних та слабких сторін РДУГ та нормальної поведінки», таких як відповідність емпіричного розкиду закону нормального розподілу (функція Гауса), внутрішня узгодженість та надій- ність паралельних форм (кореляційний аналіз за критерієм r-Пірсона).

Результати. Оброблено 76 анкет, вік дітей становить від 6 до 13 років (клас «Інтелект України», діти із наявною ЗПР, інклюзивний та звичайний класи). Анкети заповнювали вчителі, які мали змогу спостерігати за поведінкою учнів протягом місяця. Обчислені внутрішня узгодженість (r = 0,77 за р ≤ 0,01 для шкали «Неуважність», r = 0,86 за р ≤ 0,01 для шкали «Гіперактивність та імпульсивність») та надійність паралельних форм (прокорельовано показники за шкалами «Неуважність» та «Гіперак- тивність/Імпульсивність» за методикою SWAN (r = 0,53 за р ≤ 0,01) із сумою показників за шкалами «Гіперактивність» та «Імпульсивність» за опитувальником «Шкала оцінки РДУГ» (r = 0,56 за р ≤ 0,01)).

Висновки. Отримані результати є задовільними, тому методика готова до українського вжитку. Подальший потенціал розвитку проблематики вбачаємо у тих цілях, яких не змогли досягнути через брак ресурсів та карантин, а саме у перевірці ретестової надійності, експертної та конструктної валід- ності, збільшенні кількості вибірки.

Посилання

1. Сухотина Н.К., Егорова Т.И. Оценочные шкалы синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. Социальная и клиническая психиатрия. 2008. № 18 (4). С. 15–21.
2. Arnett A.B. The SWAN captures variance at both the negative and positive ends of the ADHD symptom dimension. Author manuscript. 2013. № 17 (2). Р. 152–162.
3. Barkley R.A. Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment. New York : Guilford press, 2006. 770 р.
4. Barkley R.A. Attention Deficit Disorder: A handbook for diagnosis and treatment. Behavioral disorders. 1994. № 19 (2). Р. 150–152.
5. Chan G.F. Clinical utility of the Chinese Strengths and Weaknesses of ADHD symptoms and Normal-Behaviors questionnaire (SWAN) when compared with DISC-IV. Neuropsychiatric disease and treatment. 2014. № 10. Р. 1533–1542.
6. Conners C.K. A new self-report scale for assessment of adolescent psychopathology: factor structure, reliability, validity, and diagnostic sensitivity. Journal of abnormal child psychology. 1997. Т. 25. № 6. Р. 487–497.
7. Greven C.U. From positive psychology to psychopathology: the continuum of attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of child psychology and psychiatry and allied disciplines. 2018. № 59 (3). Р. 203–212.
8. Hoseini B. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Children: A Short Review and Literature. International Journal of Pediatrics. 2014. № 2 (12). Р. 445–452.
9. Kooij J.J.S. Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD. European Psychiatry. 2019. № 56. Р. 14–34.
10. Lakatos K. Screening childhood behavior problems using short questionnaires: The Hungarian version of the SWAN-scale (Strength and Weakness of ADHDsymptoms and Normal-behavior) for screening attention deficit/hyperactivity disorder. Psychiatria Hungarica: A magyar pszichiatriai tarsasag tudomanyos folyoirata. 2010. № 25 (6). Р. 493–502.
11. Lakes K.D. The reliability and validity of the English and Spanish Strengths and Weaknesses of ADHD and Normal behavior rating scales in a preschool sample: continuum measures of hyperactivity and inattention. Journal of attention disorders. 2012. № 16 (6). Р. 510–516.
12. Robaey P. French version of the Strengths and Weaknesses of ADHD-symptoms and Normal behaviors (SWAN-F) questionnaire. Journal of the Canadian academy of child and adolescent psychiatry. 2007. № 16 (2). Р. 80–89.
13. Schulz-Zhecheva Y. ADHD Traits in German school-aged children: validation of the German Strengths and Weaknesses of ADHS Symptoms and Normal behavior (SWAN-DE) Scale. Journal of attention disorders. 2019. № 23 (6). Р. 553–562.
14. Swanson J.M. Categorical and dimensional definitions and evaluations of symptoms of ADHD: history of the SNAP and the SWAN rating scales. The international journal of educational and psychological assessment. 2012. № 10 (1). Р. 51–70.
15. Taylor E. Attention deficit disorder. London: The British psychological Society, 2009. 662 p.
16. Verhulst F.C., van der Ende J. Assessment scales in child and adolescent psychiatry. CRC Press, 2006. 220 p.
Опубліковано
2021-04-14
Сторінки
132-139
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ