ПСИХОЛОГIЧНИЙ СУПРОВIД ФОРМУВАННЯ ЕМОЦIЙНОГО IНТЕЛЕКТУ ОСIБ IЗ ПОРУШЕННЯМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ В ПIДЛIТКОВОМУ ВIЦI

Ключові слова: підлітковий вік, порушення розумового розвитку, психологічний супровід, психологічна допомога, емоційний інтелект

Анотація

Мета статті полягає в науковому обґрунтуванні важливості та ефективності застосування психологічного супроводу формування емоційного інтелекту підлітків із порушеннями розумового розвитку, з урахуванням стану сформованості загального рівня емоційного інтелекту. Досягнення мети дослідження забезпечувалось поетапним вирішенням основних завдань: констатування первинного стану сформованості емоційного інтелекту в підлітків із порушеннями розумового розвитку; характеристика та опис сутності надання комплексного психологічного супроводу та психологічної допомоги в процесі формування емоційного інтелекту досліджуваних підлітків; перевірка ефективності психологічного супроводу з формування емоційного інтелекту підлітків із порушеннями розумового розвитку.

Методи. З метою розв’язання поставлених завдань і забезпечення достовірності положень та висновків було використано метод психодіагностики (методика «Емоційний інтелект» за Н. Холом), бесіди, спостереження; було створено контрольну та експериментальну групу. Контрольна група передбачала проведення виключно процедури психодіагностики. Експериментальна група, окрім психодіагностичних процедур, проходила низку психологічних практик.

Результати. За результатами дослідження було встановлено низький рівень емоційного інтелекту, емоційної обізнаності, емпатії, управління власними емоціями та середній рівень здатності до розпізнавання емоцій інших людей. Емоційний інтелект визначався низьким рівнем сформованості, але в процесі дослідження та психологічного впливу встановлено якісну та кількісну динаміку за його показниками, зокрема емпатії, та підвищення загального рівня емоційного інтелекту.

Висновки. Розроблено програму психологічного супроводу, що реалізується за двома напрямами – основним і додатковим. Основний напрям – це безпосередній вплив на особистість підлітка з порушеннями розумового розвитку, додатковий – це вплив на досліджуваних підлітків через його найближче оточення: сім’ю, педагогів, вихователів.

Посилання

1. Авраменко В. Психологічна допомога підліткам з порушеннями психофізичного розвитку. Миколаїв : Ліквар, 2016. 230 с.
2. Булгакова Л. Особливості формування та становлення особистості з порушеннями інтелектуального розвитку. Київ : Основа, 2015. 248 с.
3. Демченко Н. Психологічна допомога підлітку. Харків : Знання, 2016. 283 с.
4. Корольова Ю. Психологічні технології формування та корекції поведінки підлітків із розумовою відсталістю. Херсон : Обус, 2014. 189 с.
5. Мельниченко В. Особливості становлення особистості підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку. Харків : Ліга, 2016. 117 с.
6. Микитенко М. Саморегуляція особистості з порушеннями психофізичного розвитку. Київ : Світ, 2017. 196 с.
7. Степовий Л. Психокорекційні методики формування та корекції емоційно-вольової сфери підлітків із порушеннями психофізіологічного розвитку. Чернівці : Ліга, 2015, 112 с.
8. Fels F., Kagan S. Structures for emotional and social Intelligence. New York : Bantam Books, 2016. 226 р.
9. Irkid G. Child aggression. New York : ЕТN. 2018. 286 p.
10. Mils P. Frustration and motivation: theory and research method. London, 2017. 234 p.
11. Wanda A. Emotional – cognitive structuring. Toronto, 2014. 148 p.
Опубліковано
2020-08-31
Сторінки
214-224
Розділ
СЕКЦІЯ 7 СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ