РОЛЬ КОГНIТИВНО-ПОВЕДIНКОВОЇ ТЕРАПІЇ В РОБОТI З КОМОРБIДНОЮ ТРИВОЖНIСТЮ В КЛIНIЦI ЕНДОГЕННИХ ПСИХIЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Ключові слова: когнітивно-поведінкова терапія, тривога, тривожні стани, шизофренія, ендогенне захворювання, коморбідність

Анотація

У статті розглянуто сучасні знання щодо коморбідності тривоги у разі шизофренії, її епідеміології, етіології та стратегії управління коморбідною тривожністю за допомогою впровадження психотерапевтичних інтервенцій методами когнітивно-поведінкової терапії (КПТ).

Метою цієї роботи є системний огляд досліджень, що наявні в цій сфері, щоб узагальнити те, що відомо, і вивести напрями для подальших досліджень, що може сприяти розв’язанню проблеми реалізації КПТ тривожних станів у клініці ендогенних психічних захворювань.

Методи дослідження представлені порівнянням і співвіднесенням наявних історичних і сучасних даних, присвячених проблемі взаємодії ендогенних психозів, психогенних психічних розладів та аналізу сучасних терапевтичних заходів щодо їх лікування, що й стало теоретико-методологічною основою дослідження.

Результати. З’ясовано, що тривога дуже поширена серед хворих на шизофренію і може впливати на клінічну картину та прогноз основного захворювання на різних його стадіях. Підкреслено, що складнощі ідентифікації симптомів тривоги, недостатня увага до їх діагностики та лікування веде до ускладнення основного захворювання, зниження рівня якості життя та подальшої інвалідизації хворих на шизофренію.

Результати контрольованих випробувань демонструють, що ефективність когнітивно-поведінкової терапії перевершує інші психотерапевтичні методи лікування тривоги. Аналізуючи дані досліджень з ефективності когнітивно-поведінкової терапії тривожних станів у хворих на шизофренію, очевидним є доцільність упровадження структурованих короткострокових терапевтичних програм.

Висновки. Здійснений аналіз дає змогу дійти висновку, що актуальним виявляється розв’язання питання про доцільність проведення комплексної оцінки тривожних станів та психотерапевтичних заходів щодо їх лікування у хворих шизофренічного спектра.

Серед питань, що потребують подальшого наповнення, – структуризація та персоналізація психотерапевтичних програм, робота з окремими видами продуктивної та негативної симптоматики, застосування заснованої на усвідомленості когнітивної терапії, впровадження короткотермінових протоколів.

Посилання

1. Романчук О.І. Когнітивно-поведінкова терапія тривожних розладів: модель розуміння, терапії та емпіричні докази ефективності. НейроNews: психоневрологія та нейропсихіатрія, 2012. № 4 (39), С. 40–45.
2. Achim A.M., Maziade M., Raymond É., Olivier D., Mérette C., Roy M.A. How prevalent are anxiety disorders in schizophrenia? A meta-analysis and critical review on a significant association. Schizophrenia Bulletin, 2011. Vol. 37, Issue 4, pp. 811–821. URL: https://doi.org/10.1093/schbul/sbp148 (дата звернення: 02.06.2020).
3. Aikawa, S., Kobayashi, H., Nemoto, T., Matsuo, S., Wada, Y., Mamiya, N., Mizuno, M. Social anxiety and risk factors in patients with schizophrenia: Relationship with duration of untreated psychosis. Psychiatry Research, 2018. Vol. 263, pp. 94–100. URL: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.02.038 (дата звернення: 02.06.2020).
4. Bosanac P., Castle D. How should we manage anxiety in patients with schizophrenia? Australasian Psychiatry, 2015. Vol. 23, Issue 4, pp. 374–377. URL: https://doi:10.1177/1039856215588207 (дата звернення: 02.06.2020).
5. Buckley P, Miller B.J., Lehrer D.S., et al. Psychiatric comorbidities and schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 2009. Vol. 35, Issue 2, pp. 383–402. URL: https://doi.org/10.1093/schbul/sbn135 (дата звернення: 02.06.2020).
6. Buonocore M., Bosia M., Bechi M., Spangaro M., Cavedoni S., Cocchi F. et al. Targeting anxiety to improve quality of life in patients with schizophrenia. European Psychiatry, 2017. Vol. 45, pp. 129–135. URL: https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.06.014 (дата звернення: 02.06.2020).
7. Chambless D.L., & Ollendick T.H. Empirically supported psychological interventions: Controversies and evidence. Annual Review of Psychology, 2001. Vol. 52, pp. 685–716.
8. Freeman D., Waller H., Harpur-Lewis R. et al. Urbanicity, persecutory delusions, and clinical intervention. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 2015. Vol. 43, Issue 1, pp. 42–51. URL: http://dx.doi.org/10.1017/S1352465813000660 (дата звернення: 02.06.2020).
9. Halperin S., Nathan P., Drummond P., & Castle D. A Cognitive-Behavioural, Group-Based Intervention for Social Anxiety in Schizophrenia. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 2000. Vol. 3, Issue 5, pp. 809–813. URL: https://doi.org/10.1080/j.1440-1614.2000.00820.x (дата звернення: 02.06.2020).
10. Hartley S., Barrowclough C., Haddock G. Anxiety and depression in psychosis: A systematic review of associations with positive psychotic symptoms. Acta Psychiatrica Scandinavica, 2013. Vol. 128, Issue 5, pp. 327–346. URL: https://doi.org/10.1111/acps.12080 (дата звернення: 02.06.2020).
11. Kingsep P., Nathan P., & Castle D. Cognitive behavioural group treatment for social anxiety in schizophrenia. Schizophrenia Research, 2003. Vol. 63, Issue 1–2, pp. 121–129. URL: https://doi.org/10.1016/s0920-9964(02)00376-6 (дата звернення: 02.06.2020).
12. Norton P.J., & Price E.C. A meta-analytic review of adult cognitive–behavioral treatment outcome across the anxiety disorders. The Journal of Nervous and Mental Disease, 2007. Vol. 195, Issue 6, pp. 521–531. URL: https://doi.org/10.1097/01.nmd.0000253843.70149.9a (дата звернення: 02.06.2020).
13. Opoka S.M., & Lincoln T.M. The Effect of Cognitive Behavioral Interventions on Depression and Anxiety Symptoms in Patients with Schizophrenia Spectrum Disorders. Psychiatric Clinics of North America, 2017. Vol. 40, Issue 4, pp. 641–659. URL: https://doi.org/10.1016/j.psc.2017.08.005 (дата звернення: 02.06.2020).
14. Temmingh H., & Stein D.J. Anxiety in Patients with Schizophrenia: Epidemiology and Management. CNS Drugs, 2015. Vol. 29, Issue 10, pp. 819–832. URL: https://doi.org/10.1007/s40263-015-0282-7 (дата звернення: 02.06.2020).
15. Tibbo P., Swainson J., Chue P., LeMelledo J.M. Prevalence and relationship to delusions and hallucinations of anxiety disorders in schizophrenia. Depress Anxiety, 2003. Vol. 17, Issue 2, pp. 65–72. URL: https://doi.org/10.1002/da.10083 (дата звернення: 02.06.2020).
16. Vrbova K., Kotianova A., Slepecky M., Prasko J., Ociskova M., Latalova K., Havlikova P. Comorbidity of Schizophrenia and Social Phobia. European Psychiatry, 2015. Vol. 30, 1712. URL: https://doi.org/10.1016/s0924-9338(15)31315-8 (дата звернення: 02.06.2020).
17. Wunderlich U., Wiedemann G., Buchkremer G. Sind psychosoziale Interventionen bei schizophrenen Patienten wirksam? Eine Metaanalyse, 1996. Vol. 6, Issue 1, pp. 4–13.
Опубліковано
2020-08-31
Сторінки
194-201
Розділ
СЕКЦІЯ 6 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ