РОЛЬ СIМЕЙНИХ ЦIННОСТЕЙ У РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДIБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТI (НА ПРИКЛАДI ВИДАТНИХ НАУКОВЦIВ)

Ключові слова: В. І. Вернадський, І. І. Мечников, К. Д. Ушинський, видатні науковці, творчі здібності, формування творчої особистості

Анотація

У статті розкрито основні чинники, які вплинули на розвиток творчих здібностей видатних науковців.

Мета. Основною метою статті є дослідження впливу сімейних цінностей на розвиток творчих здібностей В. І. Вернадського, І. І. Мечникова, К. Д. Ушинського в період зростання.

Методи. У роботі застосовані теоретичні та біографічний методи. Проаналізовано передумови формування та умови розвитку таланту видатних науковців. Дослідницький фокус спрямовано на мікро- фактори та сімейне середовище майбутніх вчених. Розглядаються родинні цінності, як вплинули на становлення В. І. Вернадського, І. І. Мечникова, К. Д. Ушинського.

Результати. Простежено зв’язки між сімейними цінностями та формуванням особистості науковців. З’ясовано, що особливим чинником, який впливав на розвиток творчих здібностей К. Д. Ушинського, І. І. Мечникова та В. І. Вернадського, була змога вільно обирати власну траєкторію розвитку. У статті визначено основні принципи виховання, що вплинули на формування здібностей науковців. До них було зараховано такі: повага до вихованця, віра в його творчі сили, прагнення зберегти індивідуальність дитини і розвинути дані їй від природи творчі здібності. Тобто формування творчої індивідуальності науковців проходило в умовах раннього цілеспрямованого розвитку сенсорних здібностей та психічних процесів, які є основою розвитку творчої діяльності.

Висновки. Отже, середовище сім’ї має визначальний вплив на ранніх етапах розвитку особистості майбутнього науковця. Аналіз впливу родини на зростання К. Д. Ушинського, І. І. Мечникова, В. І. Вернадського переконує, що процес формування творчої особистості в сім’ї своєрідний та є багатоваріантним. Умови та методи виховання та розвитку залежать від індивідуальності дитини, специфіки сім’ї, її можливостей і культурного потенціалу, а розвиток творчих здібностей дітей можливий не лише у специфічних умовах, що сприяють їх розвитку, але й у ліберальному середовищі, де виховання мало хаотичний характер.

Посилання

1. Бондарчук О. І. Сім’я як осередок соціалізації дитини. Проблеми соціальної захищеності дітей в ринкових умовах. Київ : АЛД, 1998. 196 с.
2. Вернадский В. И. Письма Н. Е. Вернадской (1886‒1889). Москва : Наука, 1988.
3. Виноградова В. Є. Генеза творчих здібностей видатних науковців (В. І. Вернадського, І. І. Мечникова, К. Д. Ушинського) : монографія. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. 238 с.
4. Гнатюк М. 100 великих украинцев. Москва : Вече; Киев : Орфей, 2001. 584 с.
5. Калениченко Н. Проблема родинного виховання в педагогічній спадщині К. Д. Ушинського. Педагогічні ідеї К. Ушинського. Київ : Радянська школа, 1974. С. 143–155.
6. Мельник Л. П., Співак Л. М., Славіна Н. С. Вплив подружньої сумісності на взаємини дошкільника в дитячому колективі. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2007. Вип. 1. С. 113–117.
7. Мечникова О. Н. Жизнь Ильи Ильича Мечникова. Москва, Ленинград : Государственное изд-во, 1926. 232 с.
8. Мочалов И. И. Владимир Иванович Вернадский. Москва : Наука, 1982.
9. Песковский М. Л. Константин Ушинский. Его жизнь и педагогическая деятельность: биографический очерк М. Л. Песковского: с портретом Ушинского, гравированным в Лейпциге Геданом. Санкт-Петербург : тип.
Ю. Н. Эрлих, 1893. URL: http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175529 (дата звернення: 11.06.2020).
10. Полосин И. И. Константин Дмитриевич Ушинский. Его детство, отрочество и юность. Памяти К. Д. Ушинского. Санкт-Петербург, 1946. С. 39–54.
11. Ситник К. М., Бевз Т. А. Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений. Київ : Наукова думка, 2017. 368 с.
12. Ушинський К. Д. Твори в шести томах: Т. 2. Київ : Радянська школа, 1949. С. 179–472.
Опубліковано
2020-08-31
Сторінки
170-176
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ