ПСИХОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МЕНЕДЖЕРІВ ІТ-КОМПАНІЙ

  • Олександра Володимирівна Федорук
Ключові слова: емоційний інтелект, емоційна компетентність, самоусвідомлення, самоконтроль, адаптивна індикація, самомотивація, самоефективність, психологічне моделювання

Анотація

Мета. Метою статті є створення психологічної моделі розвитку емоційного інтелекту в менеджерів ІТ-індустрії, окреслення (опис) і аналіз компонентів цієї психологічної моделі та їх взаємодії з індикаціями емоційного інтелекту в межах постмодерністської інтерпретації процесів.

Методи. Із метою дослідження ми використовували такі методи: аналіз і синтез психологічної літератури із проблем дослідження; порівняння, систематизацію, узагальнення, інтерпретацію наявних теоретичних підходів і емпіричних результатів.

Результати. У статті окреслено основні компоненти емоційного інтелекту, виходячи зі специфіки діяльності менеджерів ІТ-компаній (самоусвідомлення, самоконтроль, адаптивна індикація, самомотивація, самоефективність) та їхні істотні, змістовні властивості. Проаналізовано принципи психологічного моделювання та накреслено сценарії рефлексивної кристалізації емоційної компетентності управлінців-професіоналів.

Розглянуто концептуально-психологічне моделювання у сфері професійної діяльності та сценарну концепцію психологічного моделювання для більш ефективного розкриття базового механізму формування емоційного інтелекту в інтелектуально розвинених особистостей. Виділено такі сценарні лінії менеджерів ІТ-компаній: власне «Сценарій», «Контрсценарій», «Антисценарій», «Сценарій-компроміс», які дали можливість змоделювати психологічний механізм формування емоційного інтелекту особистостей, які прийшли на управлінську позицію, маючи певний «сценарій життя».

Визначено, що застосування індикацій дослідження через сценарну модель передбачає не звуження поля до суто професійної специфіки менеджерів ІТ-індустрії, а вихід на евристичний рівень, який передбачає дослідження моделі формування емоційної компетентності в контексті розвитку і становлення емоційного інтелекту особистості.

Висновки. У створеній психологічній моделі представлено проєкцію окреслених нами індикаторів емоційного інтелекту менеджерів на сценарну поведінкову модель та визначено зв’язки між сценаріями й індикаціями емоційного інтелекту й емоційної компетентності, які потрібні для аналізу впливів і взаємовпливів компонентів психологічної моделі на інформантів. У результаті чого з’ясували, що критеріями евристично-концептуального моделювання формування емоційної компетентності в менеджерів ІТ-компаній є визначені нами індикації (компоненти), взяті в безпосередній динаміці рефлективного переходу (від ситуації традиційного світу до ситуації постмодерного світоглядного та методологічного релятивізму).

Посилання

1. Andreeva, I.N. (2011). Jemocional’nyj intellekt kak fenomen sovremennoj psihologii [Emotional intelligence as a phenomenon of modern psychology]. Novopolock: PGU [in Russian].
2. Belianyn, V.P. (2013). Psykholynhvystyka [Psycholinguistics]. Moscow: FLYNTA: NOU VPO “MPSU” [in Russian].
3. Bern, Je. (1992). Ljudi, kotorye igrajut v igry. Psihologija chelovecheskoj sud’by [People who play games. The psychology of human destiny]. (L.G. Ionina, Trans). Moscow: Lenizdat [in Russian].
4. Gurko, E. (1999). Teksty dekonstrukcii. Differanse [Texts of deconstruction. Differanse]. Tomsk: Vodolej [in Russian].
5. Goulman, D., Boiatsis, R., & Makki, E. (2019). Emotsiinyi intelekt lidera [The emotional intelligence of the leader]. (V. Hlinka, Trans). Kyiv: Nash format [in Ukrainian].
6. Druzhylov, S.A. (2002). Kontseptualnaia model professyonalnoi deiatelnosty kak psykholohycheskaia determynanta professyonalyzma cheloveka [A conceptual model of professional activity as a psychological determinant of human professionalism]. Vestnyk Baltyiskoi pedahohycheskoi akademyy – Bulletin of the Baltic Pedagogical Academy, 48, 46–50 [in Russian].
7. Fedoruk, O. (2019). Dosvid proektsii doslidzhen emotsiinoho intelektu na problemu formuvannia profesiinoi kompetentnosti upravlintsiv [Experience of projection of emotional intelligence studies on the problem of formation of managers professional competence.]. Zbirnyk naukovykh prats: psykholohiia – Collection of scientific works “Psychology”, 24, 130–137 [in Ukrainian].
8. Fedoruk, O. (2019). Indykatory doslidzhennia emotsiinoho intelektu u menedzheriv IT kompanii: postmodernistska perspektyva [Indicators for the study of emotional intelligence in IT company managers: a postmodern perspective]. Zbirnyk naukovykh prats “Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii” – Collection of scientific works “Theory and practice of modern psychology”, 6, 166–172 [in Ukrainian].
9. H’ell, L., & Zigler, D. (2008). Teorii lichnosti [Personality theories]. Piter: SPb [in Russian].
10. Shtajner, K. (2016). Jemocional’naja gramotnost’: intellekt s serdcem [Emotional literacy: intelligence with a heart]. Kiev: TOV NVP “Interservis” [in Ukrainian].
11. Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychological, 37 (2), 122–147.
12. Petrides, K., & Furnham, A. (2000) On the dimensional structure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences.
Опубліковано
2020-05-28
Сторінки
154-161
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ