ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Ключові слова: творчість, творчий продукт, творча діяльність, творчий потенціал, творчий розвиток молоді, стимулювання творчості, інформатизація творчості, соціальні практики творчості

Анотація

Мета. У статті поставлено за мету визначити поняття «творчість» як акт діяльності із творення нового продукту, розглянувши аспект динамічної трансформації уявлення про творчість як активного процесу освоєння молодою людиною новітньої дійсності. Доведено здатність швидко сприймати та відповідним чином реагувати на динамічно змінювані впливи як одну із ключових передумов сучасної творчої особистості.

Методи. За допомогою описового методу досліджено сучасні підходи до дефініції творчості. Методом компаративного аналізу описано процеси творчої діяльності у розрізі актуальних трансформацій інформаційно-комунікаційного простору; зокрема, розглянуто вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на розгортання творчого потенціалу особистості. Методом системно-структурного аналізу у цьому контексті відзначено тезу про те, що будь-який продукт творчої діяльності залежно від цілей та механізмів його реалізації має певний масштаб репрезентації та смислової наповненості.Здійснено опис творчого акту як мотиваційно забарвленого діяння.

Результати. Виокремлено процесуальний, атрибутивний, особистісний та середовищний аспекти творчої діяльності та описано їх специфічні властивості. Розглянуто суб’єктивні та об’єктивні умови розгортання акту творчої діяльності. Описано компоненти та динаміку розвитку творчого мислення у процесі творення творчого продукту. Визначено основні потенційні можливості трансформації творчості як акту інноваційної діяльності у сучасному середовищі. Зокрема, зазначено, що творчість, викликана задіяністю особистості у процеси цифрової переробки інформації, є результатом кількісного осягнення молодою людиною значного різноманіття інформаційно-комунікаційних та знаннєвих впливів, що вона засвоює та трансформує. Відзначено роль закладів вищої освіти у становленні нового типу особистісно та творчо розвиненого суб’єкта учіння.

Висновки. Показано первинні можливості до творчої реалізації особистості сучасної молодої людини в умовах сьогодення. Підсумовано, що продуктивна установка на трансформацію навколишньої дійсності, розширення умов пізнання та саморозвитку та активне включення у динамічні процеси з творення нового продукту є визначальними критеріями становлення та професійно-особистісної реалізації для молоді в умовах сьогодення.

Посилання

1. Bono, E. (2005). Ser’joznoe tvorcheskoe myshlenie [Serious Creative Thinking] / Trans. from English by D.Ya. Onatskaya. Minsk: Popurri [in Russian].
2. Buzen, T. (2004). Mogushhestvo tvorcheskogo intellekta [The Power of Creative Intelligence]. Minsk: Popurri [in Russian].
3. Bondarenko, A.F. (1991). Social’naja psihoterapija lichnosti (psihosemanticheskij podhod) [Social Psychotherapy of Personality (Psychosemantic Approach)]. Kiev: KGPIIYa [in Russian].
4. Zhernovnikova, O.A. (2018). Didzhitalizacziya v osviti [Educational Digitalization]. Psikhologo-pedagogichni problemi vishhoyi i serednoyi osviti v umovakh suchasnikh viklikiv: teoriya i praktika: materiali III Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferencziyi (Kharkiv, 10 kvitnya 2018 r.). Kharkiv [in Ukrainian].
5. Ivantsova, N.B. (2013). Geneza profesiinoi spriamovanosti praktychnoho psykholoha [Genesis of the Professional Orientation of a Practical Psychologist]. Kyiv: Slovo Publishing House [in Ukrainian].
6. Ivantsova, N.B. (2013). Tvorchi zdibnosti studentiv-psykholohiv yak vyiav profesiinoi spriamovanosti [Creative Abilities of Students Studying Psychology as a Manifestation of Professional Orientation]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy – Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Khmelnytskyi, Vol. 3. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_3_30.2 (Last accessed: 17.03.2019). [in Ukrainian].
7. Ponomarev, Ya.A. (1976). Psihologija tvorchestva [Psychology of Creativity]. Moscow: Nauka [in Russian].
8. Chuiko, O.V. (2013). Osobystisne stanovlennia subiektiv profesiinoi diialnosti u sotsionomichnykh profesiiakh [Personality Formation of the Subjects of Professional Activity in Socio-Economic Professions]. Kyiv: ADEF Ukraine [in Ukrainian].
9. Shandruk, S.K. (2016). Psykholohichni zasady rozvytku profesiinykh tvorchykh zdibnostei maibutnikh praktychnykh psykholohiv [Psychological Foundations of the Development of Professional Creative Abilities of Future Practical Psychologists]. Thesis for Dr. of Psychology. 19.00.07. Ternopil: Ternopil Nat. Univ. [in Ukrainian].
10. Shvai. R. (2009). Tvorchist, kreatyvnist ta innovatsiia yak vazhlyvi poniattia suchasnoi pedahohiky [Creativity and Innovation as Important Concepts of Modern Pedagogy]. Visnyk Lvivskoho un-tu. Seriia Pedahohika – Bulletin of Lviv University. Series: Pedagogy. 25(2), 74–81 [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-05-28
Сторінки
139-145
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ