ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КРИЗИ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ

Ключові слова: криза, особистісна криза, вікова криза, внутрішньоособистісний конфлікт, ідентичність, переживання психологічної кризи, копінг-стратегії, механізми психологічного захисту

Анотація

Мета. Здійснити теоретичний аналіз проблеми кризи середнього віку, визначити фактори, умови й основні детермінанти її перебігу; проаналізувати результати експериментального дослідження психологічних особливостей перебігу кризи середнього віку.

Методи. З групи емпіричних методів: психодіагностичний метод (тести); з групи методів аналізу (обробки) даних: якісний і кількісний аналіз отриманих результатів, методи комп’ютерної обробки експериментальних даних. Психодіагностичний інструментарій: «Дослідження особистісної ідентичності» (Л.Б. Шнейдер), «Переживання психологічної кризи особистістю» (ППК) (С.В. Духновський), «Копінг-тест» (Р. Лазарус), «Індекс життєвого стилю» (LSI) (Р. Плутчик, Х. Келлерман, Х. Конте). У дослідженні взяли участь 80 респондентів. Вік досліджуваних – 35–45 років.

Результати. Представлено теоретичний аналіз проблеми кризи середнього віку. Висвітлено різні наукові підходи щодо тлумачення цього поняття. Обґрунтовано основні закономірності, фактори й етапи перебігу кризи середнього віку. Розкрито зміст умов і варіантів завершення кризи та переходу на новий життєвий етап. Подано результати емпіричного дослідження психологічних особливостей перебігу кризи середини життя.

Висновки. У результаті проведеного дослідження нами визначено особливості прояву особистісної кризи та рівень психологічної стійкості в представників другої половини дорослості. Досліджено домінуючі типи ідентичності й домінуючі механізми психологічного захисту в цієї вікової групи та здійснено їх аналіз. Визначено найбільш використовувані респондентами копінг-стратегії, а також способи подолання ними труднощів у різних сферах психічної діяльності. За результатами проведеного дослідження здійснено кореляційний аналіз отриманих даних і встановлено зв’язок між досліджуваними показниками.

Посилання

1. Vyigotskiy, L. S. (2005). Psihologiya razvitiya cheloveka [Psychology of human development]. Moscow : Smysl [in Russian].
2. Kon, I. S. (1984). V poiskah sebya: Lichnost i ee samosoznanie [Finding yourself]. Moscow : Politizdat [in Russian].
3. Leontev, A. N. (2001). Problemyi razvitiya psihiki [Problems of the development of the psyche]. Moscow.: Smysl [in Russian].
4. Muhina, V. S. (2000). Vozrastnaya psihologiya: fenomenologiya razvitiya, detstvo, otrochestvo [Age psychology: development phenomenology, childhood, adolescence]. Moscow : Prospekt [in Russian].
5. Sapogova, E. E. (2001). Psihologiya razvitiya cheloveka [Psychology of human development]. Moscow : Smysl [in Russian].
6. Solodnikov, V. V. & Solodnikova I. V. (2009). Krizis srednego vozrasta: teoreticheskaya interpretatsiya perezhivaemogo opyita [Midlife crisis: a theoretical interpretation of the experience]. Monitoring – Monitoring, № 4 (92), 178–202 [in Russian].
7. Erikson, E. (1996). Detstvo i obschestvo [Childhood and society]. SPb .: Peter [in Russian].
8. Yung, K. G. (1994). Problemyi dushi nashogo vremeni [Problems of the soul of our time]. Moscow : Myisl [in Russian].
9. Baltes, P. B., Reese, H. W. & Lipsitt L. P. (2008). Life-span developmental psychology. Annual Review of Psychology, 65–110.
10. Jaques E. (1965). Death and the Mid-LifeCrisis. International Journal of Psychoanalysis, 46, 502–514.
11. Perun, P. & Bielby D. (1980). Structure and dynamics of the individual life course. K. Back (ed.), Life course: Integrative Theories and Exemplary Populations (97-120). Boulder, CO: Westview Press.
Опубліковано
2020-05-28
Сторінки
132-138
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ