ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ – ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Ключові слова: професійна діяльність, експериментальне дослідження, професійно-психологічний тренінг

Анотація

Метою статті є емпіричне дослідження формування професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі методики: визначення спрямованості особистості Б. Басса; «Типи мислення» (у модифікації Г. Резапкіної); діагностики практичної спрямованості мислення Л. Урванцева–Н. Володіної; визначення стресостійкості і соціальної адаптації Холмса і Раге; діагностики комунікативних та організаторських схильностей (КОС-2); опитувальники: «Мотивація успіху та страх невдачі» А. Реана тощо.

Результати. Виявлено позитивну динаміку якісних параметрів характеристик професійного мислення жінок експериментальної групи порівняно з контрольною: за показниками поняттєво-змістового критерію відбулося підвищення: здатності до узагальнення й аналізу та інтерпретації, просторової уяви, емоційної стійкості; за показниками мотиваційно-цільового критерію: орієнтованості на взаємодію, на завдання, спрямованості за класами командних, зв’язку та спостереження та технологічних військових спеціальностей; за показниками операційно-регуляційного критерію підвищення: комунікативних та організаторських схильностей, показників моделювання досягнення цілей; за показниками рефлексивно-оціночного критерію підвищення: професійної самооцінки тощо.

Висновки. Виявлено динаміку у співвідношенні провідних типів професійного мислення жінок-військовослужбовців ДПСУ експериментальної групи: зменшення прояву адаптаційно-орієнтувального типу та збільшення ресурсно-рефлексивного й продуктивно-творчого типів професійного мислення.

Доведено позитивний вплив та ефективність розробленої тренінгової програми щодо формування професійного мислення майбутніх молодших інспекторів прикордонної служби, відображеного у показниках змістових характеристик продуктивно-творчого та ресурсно-рефлексивного типів, більш повноцінного здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності щодо забезпечення прикордонного контролю.

Посилання

1. Halian, I.M. (2011). Psykhodiahnostyka [Psychodiagnosis]: navch. posib. 2-he vyd. Kyiv: “Akademvydav”, 2011. 464 s. [in Ukrainian].
2. Hura, T.Ye. (2014). Psykholohiia rozvytku profesiinoho myslennia u maibutnikh psykholohiv u protsesi fakhovoi pidhotovky [Psychology of the development of professional thinking in future psychologists in the process of professional training]: avtoref. dys. d-ra psykhol. nauk: 19.00.07. Nats. ped. un-t im. M.P. Drahomanova. Kyiv. 44 s. [in Ukrainian]
3. Druzhinin, V.N. (2002). Eksperimentalnaya psyhologiya [Experimental psychology]. Sankt-Peterburg: Piter, 2002. 320 s. [in Russian].
4. Krushelnytska, Ya.V. (2003). Fiziolohiia i psykholohiia pratsi [Physiology and psychology of work]: pidruchnyk. Kyiv: KNEU. 367 s. [in Ukrainian].
5. Lunov, V.Ye. (2013). Psykholohichni osoblyvosti stanovlennia profesiinoho myslennia osobystosti u systemi orhaniv Vnutrishnikh Sprav Ukrainy [Psychological peculiarities of formation of professional thinking of personality in the system of bodies of Internal Affairs of Ukraine]: avtoref. dys. kand. psykh. nauk: 19.00.01. Odes. nats. un-t im. I.I. Mechnykova. Odesa [in Ukrainian].
6. Maksymenko, S.D., Nosenko, E.L. (2008). Eksperymentalna psykholohiia [Experimental psychology]: pidruchnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].
7. Morhun, V.F. Titov, I.H. (2012). Osnovy psykholohichnoi diahnostyky [Basics of psychological diagnostics]: pidruchnyk. Kyiv: Vydavnychii Dim “Slovo” [in Ukrainian].
8. Poviakel, N.I. (2004). Samorehuliatsiia profesiinoho myslennia v systemi fakhovoi pidhotovky praktychnykh psykholohiv [Self-regulation of professional thinking in the system of professional training of practical psychologists]: avtoref. dys. … d-ra psykhol. nauk : 19.00.07 Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M.P. Drahomanova. Kyiv [in Ukrainian].
9. Robocha navchalna prohrama pidhotovky molodshykh inspektoriv prykordonnoi sluzhby 2 katehorii z terminom pidhotovky 3 misiatsi u Holovnomu tsentri pidhotovky osobovoho skladu (2018). [Curriculum for junior border inspectors of the 2nd category with a training period of 3 months at the Main Personnel Training Center]. Cherkasy: Hol. ts-tr pidhot. o/s DPSU im. h l/m-ra I. Momota [in Ukrainian].
10. Robocha navchalna prohrama pidhotovky za spetsialnistiu “Molodshyi inspektor prykordonnoi sluzhby” v ramkakh proektu “Nove oblychchia kordonu” (2018). [Work program of training in the specialty “Junior Border Inspector” within the project “New Frontier Face”]. Cherkasy: Hol. ts-tr pidhot. o/s DPSU im. h l/m-ra I. Momota [in Ukrainian].
11. Yak planuvaty vlasnu profesiinu karieru (2019). [How to plan your own professional career]: metodychni rekomendatsii / Baidulin V.B., Zlochevska L.S., Torchevska N.V. Kyiv: IPTO NAPN Ukrainy [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-05-28
Сторінки
78-86
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ