АРХЕТИПОВІ ОБРАЗИ ПРОФЕСІЇ ПСИХОЛОГА У СТУДЕНТІВ ВИПУСКНИХ КУРСІВ

Ключові слова: персона, тінь, факторний аналіз, казка, особистісний диференціал

Анотація

У статті автор описує результати діагностичної роботи зі студентами випускних курсів спеціальності «Психологія». Основною метою роботи є висвітлення результатів емпіричного дослідження архетипових образів на етапі закінчення університету та підготовки до майбутньої діяльності.

Методи. Дослідження проводилося на базі Херсонського державного університету та Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського за участю 80 студентів випускних курсів. Було використано діагностичний інструментарій, а саме: алгоритм написання та аналізу казки (А. Яцюк в авторській модифікації), методика «Особистісний диференціал» (варіант, адаптований у НДІ ім. Бехтерєва). Обрані методики дослідження повністю відповідають меті, завданням, які виділені автором, та дають можливість статистично опрацювати результати. Для математичної обробки результатів автором використано факторний аналіз та коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона, що проводився за допомогою комп’ютерної програми SPSS, версії 17.0.

Результати дослідження представлені у вигляді якісного аналізу казки досліджуваних з виділенням домінуючої тематики, основних героїв та антигероїв, особливостей взаємодії між героями як архетиповими образами. На основі кореляційного аналізу за шкалами методики «Особистісний диференціал» (варіант, адаптований у НДІ ім. Бехтерєва) доведено, що героя та антигероя казки можна розглядати як особистісні характеристики самого досліджуваного, а також статистично підкріплено ідею, що студенти бажають мати більш розвинені вольові якості та отримувати позитивну оцінку власної особистості від оточуючих.

Висновки. Доведено, що архетип може бути використано в науковому плані, оскільки він базується на характеристиці категорії психічного образу та має нейрофізіологічну основу, подібну до процесу імагінації. Для роботи використано комбінацію методик дослідження, результати за якими є важливими науковими даними. Виділено, що для студентів випускних курсів професійний архетиповий образ Я відповідає факторній структурі з назвою «Реаліст», «Консул», «Майстер», «Політик», «Непосида». Факторна матриця героя, або Персони, характеризується образами «Винахідник», «Вчитель», «Керівник», «Спортивний тренер» та «Композитор». Факторизація особистісних характеристик антигероя, або тіні особистості, представлена образами «Медіатор», «Командир», «Консул», «Реаліст» та «Інспектор». Перспективами подальших наукових досліджень є продовження вивчення особливостей формування та становлення архетипних образів професії психолога на різних етапах професійного становлення.

Посилання

1. Baranov, A.A. (2010). Obraz kak kategoriya psikhologicheskoy nauki [Image as a category of psychological science]. Moskva: Institut Iskusstv i Dizayna: Khudozhestvenno-graficheskiy fakul’tet [in Russian].
2. Demydova, Yu.Ye. (2014). Problema psykholohichnoyi hotovnosti studentiv-psykholohiv do profesiynoyi diyalnosti psykholoha [The problem of psychological readiness of students-psychologists for the professional activity of a psychologist]. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy ta zahalnoosvitniy shkolakh – Pedagogy of formation of creative personality in higher and secondary schools, 34, 463–468 [in Ukrainian].
3. Zarubko, E.U. (2010). Arkhetipy v obydennom soznanii [Archetypes in everyday consciousness]. Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Psikhologiya. – Bulletin of the South Ural State University. Series: Psychology, 27, 37–43 [in Russian].
4. Zeyer, E.F. (2007). Psykhologiya professional’nogo razvitiya: ucheb. posobiye dlya stud. vyssh. ucheb. Zavedeniy [Psychology of professional development: textbook allowance for students]. Moskva: Izdatel’skiy tsentr “Akademiya” [in Russian].
5. Korolenko, Ts.P., Dmitriyenko, N.V. (2018). Osnovnyye arkhetipy v klassicheskikh yungianskikh i sovremennykh predstavleniyakh [The main archetypes in classical Jungian and modern representations]. Meditsinskaya psikhologiya v Rossii. – Medical psychology in Russia, 1, 3–20. DOI: 10.24411/2219-8245-2018-11030 [in Russian].
6. Mikhno, K.O. (2008). Dynamika uyavlen studentiv-psykholohiv pro maybutnyu profesiyu [Dynamics of ideas of psychology students about the future profession]. Candidate’s thesis. Kyiv: Institute of Psychology named after G.S. Kostyuk APS of Ukraine [in Ukrainian].
7. Odintsova, A.M. (2014). Psykholohichnyy potentsial kazky yak metod rozvytku zhyttyevoyi roli [Psychological potential of a fairy tale as a method of development of a vital role]. Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriya “Psykholohichni nauky”. – Scientific Bulletin of Kherson State University. Psychological Sciences Series, 1, 69–73 [in Ukrainian].
8. Samkova, O.M. (2017). Transformatsiya sotsialnoho stereotypu profesiyi u protsesi navchannya ta praktychnoyi diyalnosti psykholoha [Transformation of the social stereotype of the profession in the process of training and practical activity of the psychologist]. Candidate’s thesis. Kherson: KSU [in Ukrainian].
9. Sorokina, O. (2016). Zmist uyavlen studentiv-psykholohiv pro spetsyfiku maybutnoyi profesiynoyi diyalnosti [Content of ideas of students-psychologists about the specifics of future professional activity]. Pedahohichnyy protses: teoriya i praktyka (Seriya: Psykholohiya). – The pedagogical process: theory and practice (Series: Psychology). 54. 62–65 [in Ukrainian].
10. Turetska, Kh.I., Sazonova, O.V. (2019). Neyrofiziolohichne pidgruntya symvoldramy yak psykhodynamichnoho napryamku psykhoterapiyi [Neurophysiological background symbolicdramas as psychodynamic direction of psychotherapy]. Visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriya “Psykholohichni nauky”. – Scientific Bulletin of Kherson State University, Psychological Sciences Series. 1. 244–249 [in Ukrainian].
11. Hilman, J. (2013). Archetypal Psychology: Uniform Edition of the Writings of James Hillman. Washington: Spring Publications. 160.
12. Jung, C.G. (1981). The archetypes and the collective unconscious. Princeton: Princeton University Press. 470.
13. Keirsey, D. (1998). Please Understand Me II: Temperament, Character, Intelligence. Del Mar, CA: Prometheus Nemesis Book Company. 350.
Опубліковано
2020-05-28
Сторінки
70-78
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ