ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЛЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА-ІНГІБІТОРА

Ключові слова: аб’юз, психологічна безпека, ВЗО, здобувачі освітніх послуг, інгібіція-фасилитація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми психологічної безпеки освітнього середовища у ЗВО під час взаємодії його учасників. З цією метою досліджено психологічні особливості викладачів-інгібіторів та передумови психологічного посягання ними на психологічну безпеку здобувачів освітніх послуг. Відповідно до зазначеної мети у статті вирішені такі завдання: здійснено теоретичний аналіз наукової літератури й виокремлені основні підходи до дослідження проблеми психологічного насилля в освітньому середовищі ЗВО; проаналізувано психологічні особливості особистості викладача-інгібітора; розглянуто передумови виникнення аб’юзу в освітньому середовищі.

Для розв’язання поставлених завдань і досягнення мети роботи використовувалися теоретичні методи дослідження: теоретичний аналіз теоретико-методологічної, науково-методичної літератури для зіставлення різних поглядів на проблему; індукція, дедукція; узагальнення і систематизація з метою виокремлення основних підходів до вивчення проблеми психологічного насилля в освітньому середовищі ЗВО.

Автором зроблено висновки, що проблема насильства в різних його проявах, і аб’юз у тому числі, пов’язана з легітимізацією агресії в суспільстві, а зниження ризиків формування та прояви даних феноменів – є загальнодержавним завданням. Забезпечення психологічної безпеки освітнього середовища, охорона і підтримка психічного здоров’я її учасників має бути пріоритетним напрямом розвитку сучасної освіти.

Посилання

1. Aliushyna N.O. (2013). Psykholohichni mekhanizmy efektyvnoho upravlinskoho vplyvu [Psychological mechanisms of effective managerial influence]. Kyiv : NADU [in Ukrainian].
2. Horbenko A.V. (2015). Jemocional’naja bezopasnost’ obrazovatel’noj sredy u studentov gumanіtarnogo VUZa (bakalavrat i magistratura) [Emotional safety of the educational environment among students of the humanitarian university (bachelor and master)]. Sovremennoe obrazovanie – Modern education, 4, 36-91 [in Russian].
3. Kaliuzhnyi V.O. (2012). Eksplitsytnyy psykholohichnyy vplyv u subyekt-subyektniy ta subyekt-obyektniy v systemakh vidnosyn [Explicit psychological influence in subject-subject and subject-object in systems of relations]. Psykholohichna khvylya: zbirnyk materialiv – Psychological Wave: A Collection of Materials, 2, 47–50 [in Ukrainian].
4. Maslou A. (1999). Samoaktualizirovannye ljudi: issledovanie psihologicheskogo zdorov’ja [Self-Acting People: A Study of Psychological Health] Retrieved from: http://medbookaide.ru/books/fold1002/book1401/p1.php [in Russian].
5. Ovcharova R.F. (2017). Psihologicheskaja fasilitacija raboty shkol’nogo uchitelja [Psychological facilitation of the work of the school teacher]. Moscow [in Russian].
6. Pecherkina A.A. (2013). Psihologicheskie determinanty psihologicheskogo nasilija v obrazovatel’noj srede [Psychological determinants of psychological violence in the educational environment]. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii -Teacher Education in Russia, 122–125 [in Russian].
7. Psihologija obshhenija [Psychology of communication] (2011). Jenciklopedicheskij slovar’ – Encyclopedic Dictionary. Moscow [in Russian].
8. Polosova L.B. (2014). Psihologicheskie prediktory razvitija fenomena ingibicii – fasilitacii v pedagogicheskom obshhenii [Psychological predictors of the development of the phenomenon of inhibition – facilitation in pedagogical communication]. Extended abstract of candidate’s thesis. Ekaterinburg [in Russian].
9. Panchenko T.L. (2016). Psykholohichna bezpeka osvitnoho seredovyshcha: Visnyk psykholohichnoyi sluzhby [Psychological safety of the educational environment: Kyyivshchyny Bulletin of the psychological service of Kyiv region]. Kyiv: Bila Tserkva: KVNZ KOR “Akademiya neperervnoyi osvity” [in Ukrainian].
10. Standarty i rekomendatsiyi shchodo zabezpechennya yakosti v Yevropeyskomu prostori vyshchoyi osvity (ESG) [Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)] (2015). Кyiv : CS Ltd. [in Russian].
11. Harlanova Ju.V. (2013). Psihologicheskaja bezopasnost’ obrazovatel’noj sredy VUZa [Psychological safety of the educational environment of the university]. Bezopasnost’ obrazovatel’noj sredy: psihologicheskaja ocenka i soprovozhdenie – Safety of the educational environment: psychological assessment and support, 63–67 [in Russian].
12. The free dictionary by Farlex. URL: https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/psychological+abuse (Last accessed: 15.01.2020).
Опубліковано
2020-05-28
Сторінки
49-55
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ