ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА СТРАТЕГІЙ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

Ключові слова: життєва стратегія, спосіб організації життя, життєва ситуація, ситуаційна невизначеність, подолання невизначеності

Анотація

Метою статті є теоретичний аналіз проблеми стратегій життєдіяльності особистості й компонентів їх психологічної структури.

Методи. Здійснено теоретичний аналіз основних підходів до вивчення стратегій життєдіяльності особистості. Визначено їх структурні компоненти й типології. Зазначено, що стратегії життєдіяльності особистості є своєрідним способом організації власного життя особистості й проявляються в характеристиках суб’єктності, активності, цілепокладання, здатності до життєтворчості та вирішення життєвих протиріч.

Результати. Установлено, що стратегії життєдіяльності є способом прийняття рішення, зіставлення власних особистісних характеристик із зовнішніми обставинами, можливістю репрезентації власних переживань, ідей і принципів з урахуванням особливостей актуальної життєвої ситуації, її вимог та обмежень. На рівні свідомості стратегії життєдіяльності втілюються в систему Я-концепції, що дає можливість особистості усвідомити себе як суб’єкта, поставитися до себе як до джерела життєвих змін, причини подій, вчинків, виявити в собі нові прагнення й сили, узяти на себе відповідальність за реалізацію власних цілей.

В умовах сучасного суспільства першочерговою характеристикою якого є невизначеність, запропоновано розглядати стратегії життєдіяльності через методологію організації/реорганізації ситуації. В основі цього підходу закладено те, що особа виявляється сильнішою за ситуацію. Відповідно до цього, взаємодіяти з невизначеністю можна через такі стратегії життєдіяльності: стратегію збереження мотиваційно-цільових конструктів – полягає у внутрішньому поверненні ситуації до задовольняючої первинної моделі; стратегію зміни сенсів – стратегію, яка позначає зміну мотиваційно-смислового розуміння ситуації; стратегію управління – використання ситуації невизначеності для побудови нових можливостей.

Висновки. Отже, стратегії життєдіяльності формує особистість як суб’єкт свідомої діяльності, що перебуває на певному рівні зрілості та здатна до стратегічного мислення. Вона відображає цілісність життєвого світу людини, її скерованість на майбутнє, а також здатність змінювати власне життя відповідно до власних цілей та інтересів. Відповідальність за здійснення цих цілей і процес життя значно впливають на задоволеність життям і психічне здоров’я людини.

Посилання

1. Abul’hanova-Slavskaja K.A. (1991) Strategija zhizni: monografija [Life strategy: monograph] M.: Thought [in Russian].
2. Honcharenko Yu.V. (2017) Zhyttievi stratehii osobystosti: psykholohichnyi analiz. [Life strategies of personality: psychological analysis]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Psykholohichni nauky» – Scientific Bulletin of Kherson State University. Kherson, 79–83 [in Ukrainian].
3. Korniienko I.O. (2018) Heneza opanuvalnoi povedinky u zhyttievomu prostori osobystosti [Genesis of mastery behavior in the living space of the individual]: dys. … doktora psykhol. nauk: 19.00.07. – Instytut psykholohii im. H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. Kyiv. 476 s. [in Ukrainian].
4. Reznik Ju.M., Reznik T.E. (1995) Zhiznennye strategii lichnosti: poisk al’ternativ. [Personality Life Strategies: Finding Alternatives.] Moscow [in Russian].
5. Reznik Ju.M., Smirnov E.A. (2002) Zhiznennye strategii lichnosti (opyt kompleksnogo analiza) [Personality Life Strategies] Moscow [in Russian].
6. Smirnov E.A. (2003) Strategii zhizni i dejatel’nosti sovremennogo rukovoditelja: Sociologicheskij analiz [Strategies of life and activity of the modern leader: Sociological analysis] dis. … doktora soc. nauk: 22.00.08 Moscow, 364 s. [in Russian].
7. Ljahova M. A. (2010) Psihologicheskie sostavljajushhie zhiznennoj strategii lichnosti. [Psychological components of a person’s life strategy] Vestnik KemGU.- KemSU Newsletter [in Russian].
8. Thomae H. (1987) Psychologische Biographic als Synthese idiographischer und nomothetischer Forschung. Ibidem, 1987. S. 108–116.
9. Hajdegger M. (2003) Bytie i vremja.[ Being and time.] Per. s nem. V.V. Bibihina. Kharkiv: Folio, 2003. 503 s. [in Russian].
10. Khilko S.O. (2018) Psykholohichni umovy formuvannia tolerantnosti do nevyznachenosti u maibutnikh psykholohiv: [Psychological conditions for the formation of uncertainty tolerance in future psychologists] dys. … kand. psykhol. nauk: 19.00.07. Kyiv. 279 s.
11. Shvalb Yu.M.,Tyshchenko L.V. (2015) Maibutnie i sohodennia studentiv z obmezhynymy funktsionalnymy mozhlyvostiamy: psykholohichni aspekty [The Future and Present of Students with Disabilities: Psychological Aspects Monograph] Monohrafiia. Kyiv [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-05-28
Сторінки
43-49
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ