ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ДЕФЕКТОЛОГІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ІЗ ДІТЬМИ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА

Ключові слова: professional burnout, correctional educators, emotional burnout syndrome, Boyko technique, special education, autism

Анотація

Мета. У статті розглядаються результати емпіричного дослідження рівня сформованості й особливості емоційного вигорання дефектологів залежно від змісту професійної діяльності, а саме категорії дітей, з якими вони працюють.

Методи. Емпіричне дослідженні було проведене у двох групах дефектологів (корекційних педагогів і спеціальних психологів). Досліджувані були поділені відповідно до наявності чи відсутності серед дітей, з якими вони працюють, осіб з аутистичними розладами. Для дослідження було використано методику «Діагностика емоційного вигорання» В. Бойка. Методи оброблення емпіричних даних: аналіз середніх значень, t-критерій Стьюдента, χ²-розподіл.

Результати. Проведене дослідження дало змогу встановити, що наявність серед дітей, з якими працюють спеціалісти корекційно-розвиткового навчання, осіб із розладами аутистичного спектра має статистично значущий взаємозв’язок із рівнем емоційного вигорання. Дефектологи, що працюють із дітьми, які мають розлади аутистичного спектра, більш схильні переживати синдром емоційного вигорання, ніж їхні колеги, що не мають справи із цією категорією дітей. Для них характерне формування всіх фаз емоційного вигорання. Також виявлені статистично достовірні відмінності у структурі емоційного вигорання залежно від змісту професійної діяльності. Порівняльний аналіз симптомів емоційного вигорання показав відмінності для показників незадоволеності собою й емоційного відчуження. Вагомим для досліджуваних, які працюють із дітьми, що мають порушення аутистичного спектра, є симптом «психосоматичні та психовегетативні порушення».

Висновки. Pезультати порівняльного аналізу дозволили зробити висновок, що дефектологи, які працюють із дітьми, що мають розлади аутистичного спектра, більше схильні до емоційного вигорання.

Також виявлені характерні сформовані симптоми для дефектологів, які працюють із дітьми, що мають розлади аутистичного спектра. Для них сформованими симптомами у структурі емоційного вигорання є невдоволеність собою та формування емоційного відчуження. Обґрунтована необхідність подальшого дослідження та розроблення психогігієнічних і корекційних програм психологічного супроводу спеціалістів корекційно-розвивального навчання, що працюють із дітьми з аутистичними розладами, з метою підвищення якості професійної діяльності фахівців.

Посилання

1. Bulatevych N.M. (2003). Psykhichne vyhorannia u profesiinii diialnosti vchytelia: ohliad zarubizhnykh doslidzhen [Mental burnout in a teacher’s professional activity: A review of foreign studies]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu. “Sotsiolohiia. Psykholohiia. Pedahohika”. – Bulletin of Kyiv National University. Series “Sociology. Psychology. Pedagogy” 15, 117–120 [in Ukrainian].
2. Zaichykova T.V. (2005) Sotsialno-psykholohichni determinanty syndromu “profesiinoho vyhorannia” u vchyteliv [Socio-psychological determinants of teachers’ burnout syndrome in teachers]: Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
3. Petrusenko O.I., Alieksieienko S.D. (2013) Determinanty syndromu “profesiinoho vyhorannia” u pedahohichnykh pratsivnykiv v aspekti psykholohichnoho zdorovia [Determinants of “professional burnout” syndrome in pedagogical workers in the aspect of psychological health]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia “Pedahohika i psykholohiia” – Bulletin of Dnipropetrovsk University. Pedagogy and Psychology Series. 19, 117–123 [in Ukrainian].
4. Ostrovska K.O. (2012) Zasady kompleksnoi psykholoho-pedahohichnoi dopomohy ditiam z autyzmom: Monohrafiia [Principles of comprehensive psychological and pedagogical assistance to children with autism: The monograph.]. Lviv: Triadaplius [in Ukrainian].
5. Skrypnyk T.V. (2010) Fenomenolohiia autyzmu: Monohrafiia [The Phenomenology of Autism: The monograph.]. Kyiv: Feniks [in Ukrainian].
6. Il’in E.P. (2001) Jemocii i chuvstva [Emotions and feelings]. St Petersburg: Piter [in Russian].
7. Luk’janova V.V., Podsadnogo S.A. (2007) Problemy issledovanija sindroma “vygoranija” i puti ego korrekcii u specialistov “pomogajushhih” professij (v medicinskoj, psihologicheskoj i pedagogicheskoj praktike) [Problems of research of the “burnout” syndrome and ways of its correction in specialists of “helping” professions (in medical, psychological and pedagogical practice)]. Collection of scientific articles of Kursk State University. Kursk: KGU [in Russian].
8. Vodop’janova N.E., Starchenkova E.S. (2008) Sindrom vygoranija: diagnostika i profilaktika. 2-e izd [Burnout Syndrome: Diagnosis and Prevention. 2 edition]. St Petersburg: Piter [in Russian].
9. Freundberger H.J. (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues. 30, 159–166 [in English].
10. Maslach C.M., Schaufeli W.B., Leiter M.P. (2001) Job burnout. Annual Review of Psychology. 52, 397–422 [in English].
11. Richard A. Parker, Louis M. Rea (2014). Designing and Conducting Survey Research: A Comprehensive Guide. 4-th Edition. Jossey-Bass [in English].
Опубліковано
2020-05-28
Сторінки
15-22
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ