ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОФЕСІЙНУ РЕАДАПТАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ПРОБЛЕМОГЕННОГО СОЦІУМУ

Ключові слова: професійна реадаптація, особистість, фактори впливу на особистість, проблемогенний соціум

Анотація

Мета. Метою даного дослідження є здійснення систематичного огляду наукових джерел, які висвітлюють фактори впливу на професійну реадаптацію особистості в умовах проблемогенного соціуму, за допомогою тривекторного підходу, запропонованого П. Карпентером та Б. Фостером.

Методи. У дослідженні використовувалась стратегія огляду літератури, яка базувалась на форматі, запропонованому Інститутом Джоани Бріггс (JBI). Пошук літератури здійснювався у таких базах, як Education Resources Information Centre (ERIC), PsycINFO, Scopus, Informit, а також в архівах українських фахових видань. Також використовувалися інструменти критичної оцінки Інституту Джоани Бріггс (чек-лист) для квалітативних та міжсекційних досліджень.

Результати. Серед виявлених внутрішніх факторів реадаптації були виявлені такі, як самосприйняття, самопозиціонування, самоконцепція, самовпевненість, мотиви реадаптації, інтереси, переваги, схильності, амбіції та можливості, бажання, інтереси, прагнення реалізуватися, самовиразитися, самоактуалізуватися в житті, усвідомлений контроль, особиста зацікавленість у інертному середовищі. Серед зовнішніх факторів реадаптації знайшли відображення такі, як прагнення кращих умов праці, вищої фінансової винагороди, соціального визнання (вищий престиж) та кращого соціального пакету, а також професійні, психологічні, соціальні та культурні вимоги та виклики, ненормований робочий графік, жорсткі дедлайни, високий компонент стресу, авторитарний стиль керівництва, консервативність моральних установок, агресивне ставлення, моральне знущання. Серед міжособистісних факторів реадаптації були зазначені такі, як особистісні характеристики, культурні особливості, загальновизнані соціальні ролі в етнічній спільноті (вплив сім’ї та найближчого оточення, індивідуалістична культура, брак підтримки, конкуренція, суспільні стереотипи).

Висновки. З’ясовано, що вищезазначені три групи факторів, на які спиралося дане дослідження, є визначальними для професійної реадаптації і впливають на поведінку та систему прийняття рішення індивіда. Фактори професійної реадаптації суттєво відрізняються у колективістських та індивідуалістичних культурних (етнонаціональних) спільнотах й пов’язані із системою цінностей та вихованням. Фактори впливу на професійну реадаптацію особистості саме в умовах проблемогенного соціуму пов’язані не лише з психологічними та соціальним чинниками, а й зі станом здоров’я людини.

Посилання

1. Blynova, O. Ye. (2016). Sotsialno-psyholohichna adaptatsia vymushenykh mihrantiv: pidhody i problem vyvchennia fenomenu akulturatsii [Socio-psychological adaptation of forced migrants: approaches and problems of studying the phenomenon of acculturation]. Naukovyi Visnyk Khersonskoho Derzhavnoho Universytetu: Seria: Psykhologichni Nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Psychological Sciences, 3(1), 111-117 [in Ukrainian].
2. Blynova, O. Ye. (2011). Trudova migratsia naselennia Ukrainy u sotsialno-psykholohichnomu vymiri [Labor migration of the population of Ukraine in social and psychological dimension : Monograph]. Kherson : RІPО. [in Ukrainian].
3. Panov, M. (2018). Profesiina readaptatsia v kontexti sotsialnoi mobilnosti osobystosti [Occupational re-adaptation in the context of social mobility of the individual]. Psychological Prospects Journal, Вип. 31, 10–21. DOI: https://doi.org/10.29038/2227-1376-2018-31-234-253 (in Ukrainian).
4. Aamaas, A., Keenan, W. J. F., et al. (2012). Resilience and Unemployment (Perspectives on Social Ethics). LIT. 223 p.
5. Aromataris, E., and Munn, Z. E. (2017). Joanna Briggs Institute Reviewer’s Manual. The Joanna Briggs Institute. Available online at: https://joannabriggs.org/sites/default/files/2019-05/JBI_RCTs_Appraisal_tool2017_0.pdf.
6. Beagan, B. L. & Hattie, B. (2015). LGBTQ experiences with religion and spirituality: Occupational transition and adaptation. Journal of Occupational Science, 22(4), 459–476.
7. Budhwar, P. S. & Mellahi, K. (2016). Handbook of Human Resource Management in the Middle East. Edward Elgar Publishing, 309 p.
8. Carpenter, P., and Foster, B. (1977). The career decisions of student teachers. Educ. Res. Pers. 4, 23–33.
9. Claude, H., Raymond, M., Anne, P. (2019). Adaptation and Validation of the Perceived Control in Unemployment Scale. Frontiers in Psychology, Vol. 10:383. DOI=10.3389/fpsyg.2019.00383.
10. Dumont, C. & Rainville, F. (2006). Self, Identity and Occupation. Chapter 9 in the Advances in Psychology Research, Volume 45. Pp. 181-227. URL: https://books.google.com.ua/books?id=46HE_r5vXlgC&pg=PA181&lpg=PA181&dq=oc cupational+readaptation+psychology&source=bl&ots=dj424cP9UQ&sig=ACfU3U2T73ij0D1tvex7XRp_T2r-jZfVRg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjljt3FzIfnAhXS-yoKHdMrBIwQ6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=occupational%20readaptation%20psychology&f=false.
11. Gati, I., and Saka, N. (2001). High school students’ career-related decision-making di-culties. J. Counsel. Dev. 79:331. DOI: https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2001.tb01978.x.
12. Lent, R. W., Paixao, M. P., da Silva, J. T., and Litao, L. M. (2010). Predicting occupational interests and choice aspirations in portuguese high school students: a test of social cognitive career theory. J. Voc. Behav. 76, 244–251. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvb.2009.10.001.
13. Nayar, S. & Stanley, M. (2015). Occupational adaptation as a social process in everyday life. Journal of Occupational Science, 22(1), 26–38. doi: 10.1080/14427591.2014.882251.
14. Panov, N. (2018). Professional Readaptation in the Context of Individual Social Mobility. Psychological Prospects Journal, (31), 234-253. https://doi.org/https://doi.org/10.29038/2227-1376-2018-31-234-253.
15. Taylor, R. R., Kielhofner, G. W., Abelenda, J., Colantuono, K., Fong, T., Heredia, R., …Vazquez, E. (2003). An approach to persons with chronic fatigue syndrome based on the model of human occupation: Part one, impact on occupational performance and participation. Occupational Therapy in Health Care, 17(2), 47–61.
16. Wambu, G., Hutchison, B., and Pietrantoni, Z. (2017). Career decision-making and college and career access among recent African immigrant students. J. College Access. 3:17. Available online at: https://scholarworks.wmich.edu/jca/vol3/iss2/6.
Опубліковано
2020-04-02
Сторінки
153-159
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ