ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК УЯВЛЕНЬ СТУДЕНТІВ ПРО КОРПОРАТИВНУ КУЛЬТУРУ УНІВЕРСИТЕТУ Й ПСИХОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ключові слова: освітнє середовище, корпоративна культура, організаційна культура, студентська спільнота, психологічна безпека

Анотація

Статтю присвячено аналізу феномена корпоративної культури університету з погляду студентів.

Метою є встановлення взаємозв’язку між психологічною безпекою освітнього середовища та уявленнями студентів про корпоративну культуру університету.

Методи. У дослідженні для діагностики уявлень студентів про корпоративну культуру університету застосовано типологію К. Камерона та Р. Куїнна OCAI, яку побудовано за двома вимірами: гнучкість, динамізм – стабільність, контроль; внутрішня інтеграція, єдність – зовнішня орієнтація, суперництво. Ці виміри утворюють чотири типи корпоративної культури: бюрократичну, кланову, ринкову й адхократичну. Для діагностики психологічної безпеки освітнього середовища застосовано опитувальник І.О. Баєвої, що вимірює значущі характеристики освітнього середовища та індекс задоволеності ними з боку суб’єктів освітнього процесу.

Результати. Визначено, що загалом у групі досліджуваних студентів переважає ієрархічний тип корпоративної культури, це свідчить про низький рівень комунікації в студентській спільноті, поверхові стосунки між студентами, сувору ієрархію та дисципліну. Показники кланової культури збільшуються в бажаному стані корпоративної культури університету порівняно з оцінками реального її стану, тобто студенти уявляють собі студентську спільноту в майбутньому як унікальну за своїми особливостями, підкреслюють, що стиль менеджменту має характеризуватися заохоченням командної роботи, узгодженістю в прийнятті колективних рішень; підтримують взаємну довіру та відкритість.

Висновки. Показано, що ступінь задоволеності характеристиками освітнього середовища університету в досліджуваній вибірці студентів є вищим за середній, значущими характеристиками є взаємини з викладачами й іншими студентами, поважне ставлення до студентів, збереження особистої гідності, можливість звернутися за допомогою. Установлено взаємозв’язок між задоволеністю психологічною безпекою освітнього середовища та оцінками корпоративної культури університету з боку студентів, а саме оцінювання корпоративної культури як ієрархічної із жорсткими вимогами знижує почуття психологічної безпеки студентів; оцінювання корпоративної культури як відкритої, демократичної, творчої підвищує показники психологічної безпеки.

Посилання

1. Blynova, O. Ye. & Kalenchuk, V. O. (2018) Osobystisni chynnyky psykholohichnoyi bezpeky studentiv zakladiv vyshchoyi osvity [Personal factors of psychological safety of students of institutions of higher education]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya: Psykholohichni nauky. – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Psychological Sciences, 5. 154–160 [in Ukrainian].
2. Blynova, O. Ye. (2010) Psykholohichni osnovy sotsialnoi mobilnosti osobystosti : navch. posib. dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kherson : KhDU [in Ukrainian].
3. Kalenchuk, V. O. (2019) Sotsialʹnyy status studenta yak chynnyk otsinky orhanizatsiynoyi kulʹtury universytetu [Student's social status as a factor in evaluating the organizational culture of the university]. Insayt: psykholohichni vymiry suspilʹstva : naukovyy zhurnal – Insight: Psychological Dimensions of Society: A Scientific Journal, 2. 72–77 [in Ukrainian].
4. Kameron, K., Kuinn, R. (2001) Diagnostika i izmenenie organizatsionnoi kultury / Per. s angl. pod red. I. V. Andreevoi [Diagnostics and organizational culture change]. SPb : Piter [in Russian].
5. Koycheva, T. I. (2013) Opyt izucheniya korporativnoy kul'tury pedagogicheskogo universiteta [Experience in the study of corporate culture of a pedagogical university]. Kontsept – Concept, 3. URL: http://e-koncept.ru/2013/13057.htm [in Russian].
6. Modeli i metody upravleniya personalom / Pod red. Ye. B. Morgunova (2001) [Models and methods of personnel management / Ed. E. B. Morgunova]. M.: ZAO «Biznes-shkola «Intel-Sintez» [in Russian].
7. Obespecheniye psikhologicheskoy bezopasnosti v obrazovatel'nom uchrezhdenii; pod red. I. A. Bayevoy [Ensuring psychological safety in an educational institution]; under the editorship of I. A. Baeva. SPb.: Speech. 2006 [in Russian].
8. Pevzner, M. N. & Shirin, A. G. (2008) Organizacionnoe razvitie sovremennogo vuza i problemy korporativnoj kul'tury [Organizational development of a modern university and corporate culture problems]. Chelovek i obrazovanie – Man and education, 2(15). 16–21 [in Russian].
9. Smagina, V. V. & Golosov, O. V. (2011) Opredelenie termina «korporativnaja kul'tura» [Definition of the term “corporate culture”]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Serija: Gumanitarnye nauki – Bulletin of the Tambov University. Series: Humanities, 12-2(104). 532–534 [in Russian].
10. Chizhikova, E. S. (2016) Issledovanie tipa korporativnoj kul'tury studencheskogo soobshhestva s pomoshh'ju metoda OCAI K. Kamerona і R. Kuinna [The study of the type of corporate culture of the student community using the OCAI method of C. Cameron and R. Quinn]. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija – Modern problems of science and education, 3. 352 [in Russian].
11. Blynova O. Y., Holovkova L. S. & Sheviakov O. V. (2018) Philosophical and sociocultural dimensions of personality psychological security. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 14. 73–83. http://ampr.diit.edu.ua/article/view/150750.
12. Boros S., Curseu P.L., Miclea M. (2011) Integrative tests of a multidimensional model of organizational identification. Social Pychology, 42(2). 111–123. doi:10.1027/1864-9335/a000051.
13. McKinnon J. L., Harrison G. L., Chow C. W., Wu A. (2003) Organizational culture: association with commitment, job satisfaction, propensity to remain, and information sharing in Taiwan. International Journal of Business Studies, 11(1). 25–44.
Опубліковано
2020-04-02
Сторінки
126-133
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ