ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОРОСЛОЇ ОСОБИСТОСТІ

Ключові слова: життєва позиція, криза ідентичності, суб’єкт-об’єктні орієнтації, базові цінності, розвиток особистості в дорослому віці, психологічне благополуччя

Анотація

Актуальність вивчення життєвої позиції в психології зумовлена парадигмальним переходом до розуміння особистості як самодетермінованої та самоорганізованої структури.

Мета статті – теоретично обґрунтувати та емпірично визначити особливості формування життєвої позиції в дорослому віці.

Для реалізації мети дослідження використовувалися такі методи: аналіз науково-дослідницьких джерел, порівняння, класифікація, узагальнення та систематизація наукових даних, бесіда, опитування й тестування. Отримані дані піддавалися математико-статистичній обробці. У роботі розпочато теоретичний аналіз проблеми формування життєвої позиції на різних етапах соціалізації. Показано, що увага науковців сфокусована переважно на трьох визначальних періодах життєвого шляху: формуванні неусвідомленого життєвого сценарію в ранніх стосунках із батьками, усвідомленому самовизначенні в період переходу від юнацтва до дорослості й переживанні екзистенційної кризи середини життя. Пріоритет у дослідженнях мають кризові аспекти формування ідентичності, тоді як поступові, еволюційні зміни життєвої позиції (як неодмінна ознака особистісного розвитку та збагачення власної життєвої філософії) залишаються поза увагою.

Подано результати порівняльного емпіричного дослідження у двох вікових групах, що представляють ранню (25–39 років) і пізню (40–59 років) дорослість, загальною чисельністю 70 осіб. Проведена діагностика життєвих орієнтацій, екзистенційної наповненості, базових цінностей і психологічного благополуччя. Отримані результати показують, що рівень суб’єктної активності, відчуття повноти власного життя та його наповненості сенсом має однакову виразність у групах різного віку. Але виявлені якісні відмінності в характеристиках суб’єктної спрямованості, що дають змогу зробити висновок про поступове розгортання життєвої позиції в різні періоди дорослості. Проведене емпіричне дослідження показало, що перехід від ранньої до пізньої дорослості (проходження переламного етапу в 40 років) супроводжується змінами життєвої позиції, що проявляється в екстеріоризації локусу контролю і творчо-перетворювальній життєвій активності, спрямованій на пізнання й удосконалення свого внутрішнього світу. Окреслений профіль базових цінностей осіб різного віку, пояснена провідна роль соціальної спрямованості. Виявлені та пояснені кореляції між компонентами життєвої позиції та психологічним благополуччям особистості.

Зроблено висновки щодо характеру якісної еволюції життєвої позиції в дорослому віці.

Посилання

1. Abulhanova-Slavskaja, K.A. (1983). O putjah postroenija tipologii lichnosti [On the ways of constructing a personality typology]. Psihologicheskij zhurnal – Psychology Journal, 4 (1), 11–29 [in Russian].
2. Bodalev, A.A. (1998). Vershina v razvitii vzroslogo cheloveka: harakteristiki i uslovija dostizhenija [The top point in the development of an adult: characteristics and conditions for achievement]. Moskva: Flinta-Nauka [in Russian].
3. Bozhovich, L.I. (2008). Lichnost i ee formirovanie v detskom vozraste [Personality and its formation during childhood]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].
4. Vasiljuk, F.E. (1984). Psihologija perezhivanija: analiz preodolenija kriticheskih situacіj [Psychology of anxiety: analysis of overcoming critical situations]. Moskva: Izd-vo Moskovskogo un-ta [in Russian].
5. Zhuravliova, V.V. (2018). Typolohiia vnutrishnikh tsinnisnykh konfliktiv kerivnykiv vyshchoho upravlinskoho rivnia [Typology of internal values' conflicts of managers of the higher managerial level]. Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii – Theory and practice of modern psychology, 1, 16–22. Retrieved from http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2018/5.pdf [in Ukrainian].
6. Korzhova, E.Ju. (2004). Putevoditel po zhiznennym orientacijam: Lichnost i ee zhiznennyj put v hudozhestvennoj literature [Life orientation guidebook: The person and the person's life path in fiction]. Sankt-Peterburg: Obshhestvo pamjati igumenii Taisii [in Russian].
7. Leontjev, D.A. (2012). Pozitivnaja psihologija – povestka dnja novogo stoletija [Positive psychology is the agenda of the new century]. Psihologija: Zhurnal Vysshej shkoly ekonomiki – Psychology. The Journal of the Hogher School of Economics, 9 (4), 36–58 [in Russian].
8. Karandashev, V.N. (2004). Metodika Shvarca dlja izuchenija cennostej lichnosti: koncepcija i metodicheskoe rukovodstvo [Schwartz methodology for the study of personality values: the concept and methodological guide]. Sankt- Peterburg: Rech [in Russian].
9. Krivcova, S.V., Lengle, A., & Orgler, K. (2009). Shkala ekzistencii (Existenzskala) A. Lengle i K. Orglera [A. Längle and K. Orgler's existence scale (Existenzskala)]. Ekzistencialnyj analiz – Existential analysis, 1, 141–170 [in Russian].
10. Nahorniak, K.M. (2017). Utochnena teoriia bazovykh tsinnostei Sh. Shvartsa: poperedni rezultaty adaptatsii metodyky PVQ-57 v Ukraini [Sh. Schwartz's refined theory of basic values: preliminary results of the PVQ-57 method adaptation in Ukraine]. Naukovi zapysky NaUKMA. Sotsiolohichni nauky – Scientific notes of NaUKMA. Sociological sciences, 196, 24–31 [in Ukrainian].
11. Pavlockaja, Ja.I. (2016). Psihologicheskoe blagopoluchie i socialno-psihologicheskie harakteristiki lichnosti [Psychological well-being and socio-psychological characteristics of a person]. Volgograd: Izd-vo Volgogradskogo instituta upravlenija [in Russian].
12. Papucha, M.V. (2011). Vnutrishnii svit liudyny ta yoho stanovlennia [The inner world of the person and his formation]. Nizhyn: Vydavets Lysenko M. M. [in Ukrainian].
13. Pomytkina, L.V. (2013). Psykholohiia pryiniattia osobystistiu stratehichnykh zhyttievykh rishen [Psychology of personality 's strategic life decision-making]. Kyiv: Kafedra [in Ukrainian].
14. Rud, H. (2018). Psykholohichni aspekty perezhyvannia osobystistiu kryzy seredyny zhyttia [Psychological aspects of personal life crisis of the midlife]. Humanitarium – Humanitarium, 40 (1), 75–86. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/
UJRN/gvpdpu_2018_40_1_11 [in Ukrainian].
15. Stjuart, J., & Dzhojns, V. (1996). Sovremennyj tranzaktnyj analiz [Modern transactional analysis]. Sankt-Peterburg: Socialno-psihologicheskij centr [in Russian].
16. Tytarenko, T.M., Kochubeinyk, O.M., & Cheremnykh, K.O. (2014). Psykholohichni praktyky konstruiuvannia zhyttia v umovakh postmodernoi sotsialnosti [Psychological practices of constructing life in the postmodern sociality conditions]. Kyiv: Millenium [in Ukrainian].
17. Tsinnosti ukraintsiv pro et contra reform v Ukraini: pres-reliz 3 chervnia 2015 [Ukrainians' values pro et contra reform in Ukraine: press-release of June 3, 2015]. Tsentr sotsialnykh ta marketynhovykh doslidzhen Sotsys [Sociis Social and Marketing Research Center]. Retrieved from http://old.socis.kiev.ua/ua/press/tsinnosti-ukrajintsiv-pro-et-contrareform-v-ukrajini.html [in Ukrainian].
18. Chepeleva, N.V. (2012). Samoproektuvannia osobystosti v dyskursyvnomu prostori [Self-design of the personality in the discursive space]. Naukovi studii iz sotsialnoi ta politychnoi psykholohii – Scientific studies on social and political psychology, 31, 12–20. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsspp_2012_31_4 [in Ukrainian].
19. Shevelenkova, T.D., & Fesenko, T.P. (2005). Psihologicheskoe blagopoluchie lichnosti [Psychological well-being of a person]. Psihologicheskaja diagnostika – Psychological diagnostics, 3, 95–121 [in Russian].
20. Shchotka, O.P. (2017). Shchaslyva starist: «rozhevi okuliary» dlia doroslykh [Scary old age: «pink sunglasses» for adults]. Proceedings from all-Ukrainian scient. pract. seminar. Rakursy psykholohichnoho blahopoluchchia osobystosti – Perspectives of psychological well-being of a person, (pp. 17-23). Nizhyn: NDU im. M.Hoholia [in Ukrainian].
21. Erikson, E. (1996). Identichnost: junost i krizis [Identity: youth and crisis]. Moskva: Progress [in Russian].
22. Jung, K.G. (2016). Problemy dushi nashego vremeni [Problems of the soul of our time]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].
23. A Memorandum on Lifelong Learning / Commission Of The European Communities. SEC(2000)1832. Brussels, 2000. 36 p.
24. Baumeister R., Shapiro J. P., Tice D. Two kinds of identity crisis.
25. Kegan, R. (1998) In over our heads: The mental demands of modern life. 416 р.
Опубліковано
2020-04-02
Сторінки
109-118
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ