ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ СТАНУ САМОТНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ

Ключові слова: самотність, особистісні характеристики, стать, студентський вік, екстраверсія, емоційна стійкість, упевненість у собі, самооцінка, психологічне благополуччя

Анотація

Мета. Дослідження психологічних особливостей переживання стану самотності в студентському віці мало метою теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити специфіку впливу статевих та особистісних характеристик на переживання стану самотності у студентському віці. Як концептуальна гіпотеза було обране положення про існування певного впливу статевих і особистісних характеристик на переживання стану самотності у студентському віці. Згідно з емпіричними гіпотезами, цей вплив зумовлюється статевими відмінностями у переживанні стану самотності у студентському віці та зв’язком між показниками переживання стану самотності та певними особистісними характеристиками, а саме високий рівень екстраверсії та емоційної стійкості зумовлюють низький рівень переживання самотності.

Методи. Методичний інструментарій емпіричного дослідження становили такі методики: діагностики рівня суб’єктивного відчуття самотності (Д. Рассел, М. Фергюсон); диференціальний опитувальник переживання самотності (Є. Осін, Д. Леонтьєв); п’ятифакторний особистісний опитувальник (Р. МакКрає, П. Коста в адаптації А. Хромова); тест упевненості в собі (В. Ромек); шкала психологічного благополуччя (К. Ріфф в адапатації Т. Шевелєнкової та Т. Фесенко); експрес-методика встановлення рівня самооцінки (Н. Фетіскин, В. Козлов, Г. Мануйлов).

Результати. Після перевірки даних на нормальність розподілу для порівняльного аналізу було обрано критерій Манна-Уїтні, а для кореляційного аналізу було використано коефіцієнт кореляції рангу Спірмена, а також регресійний аналіз. Емпіричні гіпотези було підтверджено таким чином: є відмінності у переживанні стану самотності у студентському віці залежно від статі та високий рівень екстраверсії та емоційної стійкості зумовлюють низький рівень переживання самотності.

Висновки. Встановлено зв’язок з такими особистісними характеристиками, як екстраверсія, емоційна стійкість, упевненість у собі, самооцінка особистості, а також виокремлено по 2 характеристики – предиктора для прогнозування рівня самотності залежно від статі.

Посилання

1. Hasan, Atak (2009). Big Five Traits and Loneliness among Turkish Emerging Adults, World Academy of Science, Engineering and Technology. 987–991.
2. Saleh, A. Al Khatib (2012). Exploring the Relationship among Loneliness, Self-esteem, Selfefficacy and Gender in United Arab Emirates College Students. Europe’s Journal of Psychology, 8(1). 159-181.
3. Beryushova, A.V. (2017) Povedinkovi proyavi samotnosti v yunackomu vici [Behavioral manifestations of loneliness in adolescence] “Teoriya i praktika suchasnoyi nauki” (m. Chernivci, 24–25 listopada 2017). Kherson: Vidavnichij dim “Gelvetika”, 60–62 [in Ukrainian].
4. Gusejnova, N.O. (2013). Psihologichnij kontekst fenomenu samotnosti [Psychological context of loneliness phenomenon]. Naukovij visnik Hersonskogo derzhavnogo universitetu. Ser.: Psihologichni nauki. – Scientific Bulletin of Kherson State University. Ser.: Psychological Sciences, 2. 14–16 [in Ukrainian].
5. Kolisnik, L.O. (2012) Genderni roli ta perezhivannya samotnosti (za rezultatami doslidzhen u krayinah Yevropi ta Ameriki) [Gender roles and experiences of loneliness (based on research in Europe and America)]. Genderna mapa Ukrayini : materiali Vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi, m. Sumi, 12 kvitnya 2012. Sumy: Sumy State University, 10–14 [in Ukrainian].
6. Neumoeva-Kolchedanceva, E.V. (2011) Odinochestvo kak psihicheskij fenomen i resurs razvitiya lichnosti v yunosheskom vozraste [Loneliness as a psychic phenomenon and a resource of personality development in adolescence]. Obrazovanie i nauka – Education and Science, 1. 42–51 [in Russian].
7. Pomazova, O.V. (2013) Samotnist yak psihologichnij fenomen. [Loneliness as a psychological phenomenon]. Naukovi zapiski. Ser.: Psihologiya i pedagogika. – Proceedings. Ser.: Psychology and Pedagogy, 23. 206–214 [in Ukrainian].
8. Shagivaleeva, G.R. (2007). Odinochestvo i osobennosti ego perezhivaniya studentami [Loneliness and its features in students experience]. Elabuga: Izd-vo OAO “Almedia”. 157 [in Russian].
Опубліковано
2020-04-02
Сторінки
101-108
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ