ВИВЧЕННЯ ҐЕНДЕРУ ТА ҐЕНДЕРНИХ РОЛЕЙ ОСОБИСТОСТІ В ЗАРУБІЖНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

  • Тетяна Олександрівна Костіна
Ключові слова: ґендер, ґендерна нерівність, маскулінність, теорія ґендерних схем, фемінність

Анотація

Мета статті – систематизація інформації основних теорій закордонних науковців, які працювали у сфері ґендерних досліджень. Показати зв’язок дотичних наукових галузей на розвиток ґендерних досліджень у психологічній науці (передусім соціології). Актуалізувати значущість ґендерних досліджень для розвитку сучасного суспільства. Визначити методичні переваги використання методики С. Бем для визначення ґендерних ролей особистості під час роботи з ґендерною проблематикою.

Методи. Науковий пошук зосередився на визначенні теоретичних засад, які мають бути підґрунтям роботи з ґендерною проблематикою, зокрема щодо попередження ґендерної нерівності та проявів ґендерної дискримінації. У процесі роботи були використані такі методи дослідження: системно-структурний аналіз літератури, узагальнення даних наукової літератури з ґендерної проблематики. Здійснено аналіз методичних можливостей опитувальника С. Бем (Bem Sex-Role Inventory (BSRI)) під час вивчення ґендерних ролей особистості.

Результати. Проведений теоретичний аналіз дозволив виділити основні відкриття, що були здійснені закордонними науковцями у сфері ґендерних досліджень. Так, соціологічна наука збагатила психологію такими поняттями: «ґендероване суспільство» (M. Kimmel); «дослідження ґендерних нонконформістів» (B. Risman); «гегемонна маскулінність» (R. Connell). У сфері психології на розвиток ґендерної проблематики істотно вплинули такі вчені, як: W. Farrell (криза чоловічої ідентичності, відхід від ґендерних рамок); юнгіанський психолог A. Jonson (співвіднесення фемінності та маскулінності в контексті глибинної психології); Е. Kaschak (дослідження в контексті аналізу жіночого досвіду); Sh. Burn (розроблення соціальної ґендерної психології); J. Hyde (теорія ґендерної схожості); S. Bem (теорія ґендерних схем і методика визначення ґендерних ролей, Bem Sex-Role Inventory (BSRI)).

Висновки. Визначено, що методика С. Бем дозволяє визначити такі ґендерні ролі: маскулінність, фемінність, адногінність і недиференційований тип. Теорія ґендерних схем, яку розробила С. Бем, доз-воляє виділити дві стратегії щодо виходу за межі ґендерних стереотипів у процесі виховання дітей:

1) навчити дітей розмежовувати біологічну стать (розуміти її справжні атрибути); 2) запропонувати дітям альтернативну схему (на противагу усталеним шаблонам).

Посилання

1. Bendas T.V(2006).Gendernaya psihologiya [Gender psychology]. SPb.: Piter, 431 s.[in Russian]
2. Butovskaya M.L. (2013). Antropologiya pola [Anthropology of sex]. Fryazino: Vek2, 256 s.[in Russian]
3. Gornostay P.P. (1997). Sotsializatsiya lichnosti i psihologicheskie roli. Teoreticheskie i prikladnyie voprosyi psihologii [Socialization of personality and psychological roles. Theoretical and applied questions of psychology]. Vyp. 3. Ch.1. SPb, S. 325–330.[in Russian].
4. Zdravomyislova E.A., Temkina A.A. (2015). Lektsiy po gendernoy sotsiologii [Lectures on gender sociology]. SPb.: Izdatelstvo Evropeyskogo universiteta, 768 s.[in Russian].
5. Ilin E.P. (2010). Pol i gender [Sex and gender]. Spb.: Piter, 688 s.[inRussian].
6. Kletsina I. (2009). Praktikum po gendernoy psihologii [Practical course on gender psychology]. SPb.: Piter, 480 s.[inRussian].
7. Kostina T.O. (2019). Vykorystannia tsyklu D. Kolba dlia rozroblennia treninhovykh zaniat iz zapobihannia gendernii dyskryminatsii [Using the D. Kolb cycle to design training sessions to prevent gender discrimination].URL: http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2019/part_2/7.pdf [in Ukrainian].
8. Martseniuk T. (2018). Chomu ne varto boiatysia feminizmu [Why it is not necessary to be afraid of feminism]. K.: TOV “Vydavnychyi dim “Komora””, 325 s. [in Ukrainian].
9. Temkina A. (2002). Stsenarii seksualnosti i gendernyie razlichiya [Sexuality Scenarios and Gender Differences] // V poiskah seksualnosti: Sb. statey. SPb.: D. Bulanin, S. 247–286.[inRussian].
10. Tkalych M. H. Psykholohiia hendernoii vzaiemodiii personalu orhanizatsii [Psychology of gender interaction of staff of organizations]. Kyiv – Zaporizhzhia, 2015. 316 s. [inUkrainian].
11. Yak navchaty shkoliariv dolaty genderni stereotypy: konspekty zaniat / navch.-metod. posibnyk dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. T. Hovorun, O. Kikinezhdi ta in., za zah.red. profesora T. Hovorun. (2006) [How to Teach Students How to OvercomeGgender Stereotypes: lesson notes / teaching method. guide for general education institutions]. Kyiv: TOV “Dorado-Druk” [in Ukrainian].
12. Bem S. (1993). The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Inequality.Yale University Press, 1993, 256 р.
13. Burn Sh. (1995). The social psychology of gender.McGraw-Hill Humanities,223 p.
14. Farrell W. (1994). The myth of male power.Berkley Books, 446 р.
15. Hyde J. (2005). The GenderSimilaritiesHypothesis. American Psychologist, Vol. 60, № 6, P.581–592.
16. Jonson A. (1989).She: Understanding Feminine Psychology.New York:Harper Perennial, 80p.
17. Connell R. (1987).Gender and Power. Society, the Person and Sexual Politics.Cambridge: Polity Press, 142 p.
18. Kaschak E. (1992). Engendered Lives: A New Psychology of Women’s Experience.URL:https://www.researchgate.net/publication/265119579_Engendered_Lives_A_New_Psycology_of_Women’s_Experience
19. Kimmel M. (2000).The Gendered Society. NY: Oxford University Press, 472 p.
20. Risman B. (1999).Gender Vertigo. American Families in Transition.New Haven: Yale University Press,169 p.
21. Risman B. (2017).Raising the Visibility of Gender Nonconformists.Contexts,16(2), Р. 72–74. https://doi.org/10.1177/1536504217714268
Опубліковано
2020-04-02
Сторінки
94-100
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ