ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЖІНОК РАННЬОГО ДОРОСЛОГО ВІКУ

Ключові слова: особистість, благополуччя, суб’єктивне благополуччя, позитивні стосунки з оточенням, автономія, управління середовищем, особистісне зростання, цілі в житті, самоприйняття

Анотація

Мета. Здійснити теоретичний аналіз феномену психологічного благополуччя, описати особливості психологічного благополуччя особистості. Проаналізувати результати експериментального дослідження особливостей психологічного благополуччя жінок раннього дорослого віку.

Методи. Теоретичний аналіз вітчизняних і закордонних наукових джерел, який дозволив виявити, узагальнити і систематизувати матеріали із проблеми дослідження. Із групи емпіричних методів: психодіагностичний метод (тести); із групи методів аналізу (обробки) даних: якісний і кількісний аналіз отриманих результатів. Методичний інструментарій: методика К. Ріфф «Шкали психологічного благополуччя» в адаптації Т. Шевелєнкової, П. Фесенка. У дослідженні взяли участь 50 осіб жіночої статі, віком від 20 до 35 років. Усі вони на момент дослідження були одружені та працевлаштовані.

Результати. Представлено теоретичний аналіз феномену психологічного благополуччя в контексті психології, висвітлено її особливості з погляду різних наукових тлумачень. Розкрито погляд на поняття психологічного благополуччя як умови самореалізації особистості. Проаналізовано чинники, компоненти даного феномену. У роботі описано підходи психологічного благополуччя в сучасній психології. Проаналізовано результати емпіричного дослідження особливостей психологічного благополуччя жінок раннього дорослого віку.

Висновки. У результаті проведеного дослідження здійснено емпіричний аналіз психологічного благополуччя. Установлено, що в даній групі жінок раннього дорослого віку у структурі психологічного благополуччя найзначущі такі параметри: «особистісне зростання», «позитивні стосунки з оточенням», «самоприйняття». Дещо меншою мірою виражені параметри «цілі в житті», «автономія», «управління середовищем». Притаманний загальний помірний рівень психологічного благополуччя, досягається через те, що жінки реалізують свою здатність до саморозвитку й особистісного росту, підтримують стосунки з іншими людьми, мають життєві цілі, що відповідають їхнім потребам. За результатами дослідження вироблено рекомендації щодо оптимізації рівня психологічного благополуччя жінок раннього дорослого віку.

Посилання

1. Volynets N. V. (2019). Henderni osoblyvosti perezhyvannia osobystisnoho blahopoluchchia v seredovyshchi profesiinoi diialnosti. [Gender peculiarities of experiencing personal well-being in the environment of professional activity]. Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii – Theory and practice of modern psychology, 1(1). 29–38 [in Ukrainian].
2. Volynets N.V. (2018). Psykholohichnyi analiz perezhyvannia psykholohichnoho blahopoluchchia osobystistiu. [Psychological analysis of the experience of psychological well-being of the individual]. Psykholohichni perspektyvy – Psychological Prospects, 31, 22–44 [in Ukrainian].
3. Hermanskyi I. Yu. Kondratiuk S. M. (2016). Teoretychni pidkhody do rozuminnia sutnosti zhyttiestiikosti osobystosti. [Theoretical approaches to understanding the essence of vitality of the individual]. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu “Ukraina” – Collection of Scientific Papers of Khmelnitsky Institute of Social Technologies, University of Ukraine, 12, 129–132 [in Ukrainian].
4. Hrub’iak O. M. (2015). Psykholohichne blahopoluchchia osobystosti v period rannoi doroslosti [Psychological well-being of a person in early adulthood]. Candidate’s thesis. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].
5. Huliaieva O. V. (2018). Chynnyky psykholohichnoho blahopoluchchia u studentiv z obmezhenymy mozhlyvostiamy zdorovia. [Factors of psychological well-being in students with disabilities]. Candidate’s thesis. Нarkiv [in Ukrainian].
6. Kargіna N.V. (2018). Resursi ta chinniki psihologіchnogo blagopoluchchja osobistostі [Resources and factors of the personality’s psychological well-being]. Candidate’s thesis. Odessa [in Ukrainian].
7. Kashljuk Ju.І. (2016). Osnovnі chinniki, jakі vplivajut’ na psihologіchne blagopoluchchja osobistostі [The main factors that influence the personality’s psychological well-being]. Problemy suchasnoi psykhologіi – Problems of modern psychology, 34, 170–186 [in Ukrainian].
8. Kulikov L. V. (2000). Determinanty udovletvoryonnosti zhizn’yu. [Determinants of life satisfaction]. Obshchestvo i politika – Society and politics. Sankt Peterburg : Izd-vo S.-Peterburgskogo un-ta, 476–510 [in Russian].
9. Kurova A.V. (2018). Psykholohichni indyvidno-osobystisni determinanty subiektyvnoho blahopoluchchia maibutnikh psykholohiv. [Psychological individual-personal determinants of the subjective well-being of future psychologists]. Candidate’s thesis. Odessa [in Ukrainian].
10. Maictruk V. M. (2018). Metodolohichni zacady doclidzhennia camopryiniattia cuchacnoi zhinky. [Methodological methods of researching the self-acceptance of the woman in question]. Nаukovyi visnyk Khersonskoho derzhаvnoho universytetu. Seriiа “Psykholohichni nаuky”– Scientific Bulletin of Kherson State University. Series “Psychological Sciences”, 1(1), 117–121 [in Ukrainian].
11. Tytarenko T.М. (2018). Sposoby pidvyshchennia psykholohichnoho blahopoluchchia osobystosti, shcho perezhyla travmu [Ways to enhance the psychological well-being of the trauma survivor]. Psykholohiia: teoriia i praktyka – Psychology: theory and practice, 1(1), 112–119 [in Ukrainian].
12. Shevelenkova T.D. (2005). Psihologicheskoe blagopoluchie lichnosti (obzor osnovnyh koncepcij i metodik issledovanija) [Psychological well-being of the personality (review of the basic concepts and methods of research)]. Psiholo-gicheskaja diagnostika – Psychological diagnostics, 3, 95–122 [In Russian].
13. Ryan R.M., Deci E.L. (2000). The darker and brighter sides of human existence: Basic psychological needs as a unifying concept. Psychological Inquiry, 11, 319–338 [in English].
14. Ryff C. D. (1996). Psychological Well-Being. Encyclopedia of Gerontology, 2, 365–369 [in English].
Опубліковано
2020-04-02
Сторінки
33-40
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ