САМОЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: СУТНІСТЬ І СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ключові слова: основи самоздійснення, ознаки самоздійснення, категорії, контент-аналіз, бесіда, компоненти самоздійснення

Анотація

Сучасне суспільство висуває нові вимоги до особистості, яка мусить відповідати економічним і соціально-політичним викликам сьогодення, що актуалізує вивчення самоздійснення людини.

Мета дослідження – виявлення сутнісних характеристик самоздійснення особистості.

Методи. У дослідженні використано комплекс методів і конкретних методик, а саме: теоретичні методи (аналіз і синтез літератури, застосування порівняння й узагальнення відомостей з проблематики самоздійснення) та емпіричні методи (бесіда, контент-аналіз творів) – для вивчення сутності й специфічних характеристик самоздійснення особистості, а також математико-статистичні методи (кількісний і якісний аналіз установлених даних).

Результати. Установлено, що погляди дослідників щодо феномена самоздійснення різняться виходячи з теоретичних концепцій, яких вони дотримуються. Загалом самоздійснення розглядається як процес і результат власної активності людини, яка може бути детермінована як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками, має специфічні ознаки, форми та рівні. За даними літературних джерел, її сутність залишається приблизно однаковою, незважаючи на розбіжності пропонованих концепцій і теоретичних поглядів.

Висновки. Установлена доцільність створення психодіагностичного інструментарію задля вивчення виокремлених аспектів самоздійснення особистості – емоційних, когнітивних і вольових складників – у процесі самоздійснення, який неможливий без результату й наявності в особистості визначених цінностей/смислів. Форми ж самоздійснення (власне, як і чинники та ознаки) варто розглядати залежно від його рівнів.

Посилання

1. Bolotnikova I. V. (2016). Akmeolohichni osnovy osobystisnoho samozdiisnennia [Acmeological grounds of personal self-realization]. Aktualni problemy psykholohii – Actual problems of psychology, V, 16, 3–12 [in Ukrainian].
2. Bolshakova A. M. (2015). Psykholohichnyi analiz fenomeniv samozdiisnennia osobystosti [Psychological analysis of the phenomena of personal self-realization]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 2 (17), 206–209 [in Ukrainian].
3. Halian I. M. (2011). Psykhodiahnostyka : navch. posibn. [Psychodiagnostics : textbook]. K.: «Akademvydav» [in Ukrainian].
4. Hulias I. A. (2011). Determinanty samozdiisnennia osobystosti [Determinants of personal self-realization]. Psykholohichni perspektyvy – Psychological perspectives, 17, 83–92 [in Ukrainian].
5. Humeniuk H. V. (2014). Psykholohichnyi prostir profesiinoho samozdiisnennia osobystosti yak predmet doslidzhennia [Psychological space of professional self-realization of personality as a subject of research]. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii: zb. nauk. prats Instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy / [red. kol.: S.D. Maksymenko (hol. red.), M-L.A. Chepa (zast. hol. red.), Yu.T. Rozhdestvenskyi ta in.]. K. T. XVI. chast. 1,2. S. 299–310 [in Ukrainian].
6. Dolgih N. P. (2017). Psihologija gotovnosti lichnosti k samoosushhestvleniju: ucheb. posobie [Psychology of personal readiness for self-realization: textbook]. Habarovsk: Izd-vo Tihookean. gos. unta. 216 [in Russian].
7. Kokun O. M. (2016). Chynnyky profesiinoho samozdiisnennia osobystosti (statevi osoblyvosti) [Factors of professional self-realization of a person (sexual characteristics)]. Aktualni problemy psykholohii – Actual problems of psychology, V, 16. Retrieved from http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v5/i16/10.pdf [in Ukrainian].
8. Kuznietsova I. A., Kuznietsova N. M. (2016). Samozdiisnennia yak problema humanistychnoi psykholohii [Selfrealization as a problem of humanistic psychology]. Nauka i osvita, 2–3, 129–134 [in Ukrainian].
9. Loginova I. O. (2010). Zhiznennoe samoosushhestvlenie cheloveka: sistemno-antropologicheskij kontekst [Human self-realization: system-anthropological context]. Dissertation abstract, Tomsk. [in Russian].
10. Lukina E. A. (2006). Osobennosti samoosushhestvlenija cheloveka v raznye periody vzroslosti [Features of personal self-realization in different periods of adulthood]. Dissertation, SPb. [in Russian].
11. Sohorin A. A. (2016). Okremi aspekty zabezpechennia validnosti rezultativ kontent-analizu yak metodu doslidzhennia sotsialnoho dyskursu [Some aspects of content analysis validity as a method of social discourse research]. Ukrainskyi sotsium – Ukrainian society, 2(57), 41–47 [in Ukrainian].
12. Maksymenko S. D., Maksymenko K. S. (2009). Teoretychni problemy samozdiisnennia osobystosti. Zbirnyk naukovykh prats KPNU imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka APN Ukrainy. Problemy suchasnoi psykholohii. Vypusk 5. S. 3–13 [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-04-02
Сторінки
27-33
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ