ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛЯ ТА АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У СВІТЛІ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

  • Світлана Дмитрівна Яковлева
  • Ганна Вадимівна Слободянюк
Ключові слова: співпраця, практика спільного викладання, компетентності, педагогіка партнерства, модель діяльності

Анотація

Мета. Мета дослідження полягає у дослідженні труднощів, що виникають у роботі вчителя та асистента вчителя у процесі спільного викладання в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» та ефективності їх співпраці в інклюзивному класі.

Методи. Аналіз спеціальної літератури з проблеми дослідження, опитування вчителя та асистента вчителя, кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Результати. У статті проаналізовано ефективність співпраці вчителя та асистента вчителя початкових класів інклюзивної освіти в умовах впровадження концепції «Нова українська школа». Найважливішою ланкою в процесі інклюзії є організована належним чином взаємодія асистента та вчителя, шляхом подолання труднощів у співпраці та ефективної допомоги дітям з особливими освітніми потребами у процесі спільного викладання. Експериментально були отримані дані по взаємодії – співпраці вчителя та асистента вчителя при використанні практики спільного викладання та виявленні труднощів у їхній діяльності, які мають важливе значення для перегляду та покращення спільних дій вчителів та їх асистентів для ефективної співпраці та подолання бар’єрів у роботі.

Було доведено, що робота більшості вчителів та асистентів, які проходили дослідження, ефективна при використанні практики спільного викладання, однак деякі твердження дослідження показують, що необхідно працювати над покращенням спільної роботи та підвищенням ефективності їхньої взаємодії. У ході дослідження розроблено модель опитування вчителя та асистента вчителя першого класу з інклюзивною формою навчання в умовах «Нової української школи» для дослідження труднощів та ефективності їхньої співпраці. Крім цього, запропоновано можливий тренінг «Побудова ефективних взаємовідносин між учителем та асистентом учителя». Отримані дані дослідження можуть бути використані у роботі вчителів інклюзивних класів та їх асистентів, які працюють за Концепцією «Нової української школи», для виявлення та подолання труднощів у спільній діяльності та підвищення ефективності їхньої взаємодії.

Висновки. Нині, в період реформування системи освіти та запровадження Концепції «Нова українська школа», особливо актуальною є проблема ефективної взаємодії між вчителем та його асистентом. Саме тому на передній план виходить їхня спільна діяльність, організована належним чином, шляхом подолання труднощів у співпраці та ефективної допомоги дітям з особливими освітніми потребами у процесі спільного викладання.

Посилання

1. Алехина С.В., Алексеева С.В., Агафонова У.Л. Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании. Психологическая наука и образование. 2011. Вип. 1. С. 83.
2. Дятленко Н.М., Софій Н.З., Мартинчук О.В., Найда Ю.М. Асистент учителя в інклюзивному класі: [навчально-методичний посібник] / ред. Войцехівського М.Ф., Київ : ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. 55 с.
3. Бібік Н.М. Нова українська школа: порадник для вчителя, Київ : ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2017. 156 с.
4. Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі : [навч.-метод. посіб.] / За заг. ред. Колупаєвої А.А. Київ : Видавнича група «А. С. К», 2015. 125 с.
5. Короденко М. Нова школа – нові підходи. Освіта України. 2017. Вип. 43. С. 6.
6. Лапін А.В. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: [наук.-метод. зб.]. Київ, 2014. Вип. 5., 225 с.
7. Ляшенко К.І. Інклюзивна освіта у новій українській школі. Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. (12 грудня 2017 року). Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка». Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г. 2017. С. 95–97.
8. Про реформу середньої освіти в Україні, або якою буде «Нова українська школа»? URL: http:// www.uezd.com.ua/5502-2/ (дата звернення: 15.07.2019).
9. Софій Н.З. Спільне викладання в інклюзивному класі: метод. матеріали. Київ : ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. 45 с.
Опубліковано
2019-11-29
Сторінки
275-282
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ