ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА

  • Марина Сергіївна Омельченко
Ключові слова: професійна компетентність, професійна свідомість, професійні дії, корекційний педагог

Анотація

Мета наукової статті полягає у висвітленні результатів дослідження професійної компетентності корекційних педагогів.

Методи. Дослідження особливостей професійних дій є одним із етапів вивчення психології професійної свідомості корекційного педагога. Дослідницька діяльність із окресленої проблеми проводилася за двома напрямами: визначення професійних умінь і психологічний аналіз професійної діяльності корекційного педагога.

Методами дослідження професійних дій корекційного педагога є: аналіз наукової літератури й експеримент (спостереження за професійною діяльністю досліджуваних).

Результати. У процесі психологічного дослідження професійної діяльності в різних групах корекційних педагогів було встановлено, що більшість студентів (майбутніх фахівців) показали початковий рівень компетентності (88,46%).

У групах адаптаційного періоду найкращий результат показали молоді вчителі-дефектологи (82,76% – середній рівень). Найнижчі показники були в групах корекційних педагогів-«предметників» (78,38%). На наш погляд, значної розбіжності тут немає, і, враховуючи значні труднощі, з якими доводиться зустрічатися адаптантам, такі показники є цілком відповідними.

Несподіваними стали результати спостереження за професійною діяльністю корекційних педагогів-професіоналів, особливо це стосується асистентів учителів інклюзивних класів. Більшість із них так і залишилися на середньому рівні компетентності (72,22%), хоча прийнято вважати, що після 10 років стажу педагог уже має досягти професійного рівня (лише 22,22%). Такі показники ми пояснили специфічними особливостями професійних умов, у яких працюють асистенти.

Висновки. Низькі показники професіоналізму й майстерності в групах фахівців із професійним стажем більше, ніж 10 років, свідчать про необхідність оптимізації процесу становлення компетентності на етапі професійної підготовки в перші п’ять років роботи: розроблення й активного впровадження спеціальних програм для професійних тренінгів і курсів підвищення кваліфікації; покращення умов професійної діяльності корекційних педагогів.

Посилання

1. Беженар Г.Д. Основні результати дослідження психологічних особливостей впливу професійної компетентності директора гімназії на умови діяльності її працівників. Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Медична психологія : Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Київ : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. Том Х. Вип. 7. С. 44–52.
2. Дробот О.В. Професійна свідомість керівника : навчальний посібник. Київ : Талком, 2016. 338 с.
3. Дружилов С.А. Психология профессионализма. Харьков : Гуманитарный центр. 2017. 360 с.
4. Касаткіна О.В. Міжкультурна комунікативна компетентність: джерела становлення в умовах ВНЗ. Мова і культура. 2011. Вип. 14, т. 1. С. 427–433.
5. Фрадинська А.П. Кузик Н.-М.М. Психологічні особливості розвитку професійних компетенцій педагогів. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2015. № 11. С. 127–130.
6. Тиньков О.М. Психологія праці : навчальний посібник. Харків : ХАІ, 2018. 63 с.
7. Santrock J.W. Educational psychology. Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2004. XXIV, 551, 1–8 p.
Опубліковано
2019-11-29
Сторінки
260-266
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ