ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕНЬ ДО ПСИХОЛОГА ІЗ ПРОБЛЕМАТИКОЮ КРОС-КУЛЬТУРНИХ СІМЕЙ

  • Тетяна Ігорівна Чиркова
Ключові слова: поле мотивації, психологічне здоров’я, хронічний випадок, поліетнічні сім’ї, психотравмуюча подія, соціокультурний підхід, диференціація причин, теоретико-методологічний матеріал, розподіл ролей, варіативний, припрацювання проблеми, фрустрований

Анотація

У статті комплексно та глибоко розглянуто основні особливості звернень до психолога із проблематикою крос-культурних сімей. Мета – класифікувати основні причини звернення до психолога крос-культурних пар. Охарактеризувати психологічний запит та його видатні риси. Розглянути комплексно психологічні цілі допомоги сім’ї. Роз’яснити поняття поля мотивації для психолога та його роботи з парою. Визначити повністю поняття допомоги з питань дітей та сім’ї. Поставити питання готовності до прийняття допомоги пацієнтом. Зосередити найбільшу увагу на актуальності завдання для психолога у роботі з парою. Розкрити поняття стратегій крос-культурного консультування згідно зі зверненнями міжетнічних сімей та насамперед проаналізувати глибинність причин, що становлять основу для виникнення проблем, які призводять до звернень до психолога безпосередньо. Методи, що були використані під час написання статті: глибинний аналіз теоретичних матеріалів, які були зазначені у дослідженнях вчених-авторів, які займалися вказаною проблематикою, та метод інтерв’ю, який було використано постійно і застосовано практично під час роботи із міжнаціональними парами. Під час проведення роботи з такими парами на постійній основі проводилися опитування, бесіди, прямі консультації щодо проблем, які були заявлені. Також постійно проводилися статистичні зрізи стосовно кількості учасників та їх безпосередніх запитів до психолога-консультанта. Результати. Було виявлено, що звернення із проблематикою крос-культурних сімей нині все ще залишаються ускладненими стереотипним уявленням про психологічну допомогу та взаємодію із психологом. Висновки проведення системного аналізу та статистичного збору за особливостями звернень крос-культурних сімей до психолога може допомогти виробити стратегії вирішення ситуацій, які містять стандартний крос-ментальний компонент, і також допоможе покращити рівень підготовки спеціаліста до вирішення унікальної, специфічної проблеми, з якою як пара, так і психолог-спеціаліст зустрічається у практиці вперше.

Посилання

1. Бондаренко О.Ф. Современное состояние проблематики социокультурных компетенций практикующего психолога. Психологічне консультування і психотерапія. Харків, 2017. Вип. 7, Т. 1. С. 6–17.
2. Bondarenko A.F., Fedko S.L. Socio-Cultural Competence of a Present-Day Counselor: Current Prospects and Future Challenges. Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics: зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2017. Вип. 21(1). С. 23–40.
3. Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии. Москва: МГППУ, «Смысл», 2003. 240 с.
4. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 544 с.
5. Льовочкіна А.М. Етнопсихологія : навчальний посібник. Київ : МАУП, 2002. 142 с.
6. Пезешкиан Н. Торговец и попугай. Восточные истории и психотерапия. Москва, 1979. 512 с.
7. Пезешкиян Н. Позитивная семейная психотерапия. Москва, 1985, 201 с.
8. Титаренко Т.М. Психологія життєвої кризи. Київ : Агропромвидав України, 1998. 348 с.
9. Ivey G. Pure Gold or Therapeutic Alloy? Some Issues Raised By The Conference “Change: Psychoanalytic Perspectives”. Psychology in society (PINS). 1998. No. 23. P. 52–57.
10. Patterson C.H. Multicultural Counseling : From Diversity to Universality. Journal of Counseling and Development. 1996. No. 74. P. 227–231.
11. Singha D. Culture and Psychology : Perspective of Cross-Cultural Psychology. Psychology & Developing Society. 2002. Vol. 14, No.11. P. 11–25.
Опубліковано
2019-11-29
Сторінки
230-236
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ