ХАРАКТЕР МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНИХ ПІДЛІТКІВ

  • Наталія Вікторівна Фролова
Ключові слова: підлітки, інтернет-залежність, взаємодія, стиль спілкування, особистісні характеристики

Анотація

Мета. Дослідження характеру міжособистісної взаємодії інтернет-залежних підлітків мало метою

перевірку того, як саме інтернет-залежність впливає на характер міжособистісних стосунків інтернет-залежних та інтернет-незалежних підлітків. Концептуальною гіпотезою було обране положення, що інтернет-залежність певним чином впливає на характер міжособистісної взаємодії в підлітковому віці. Згідно з емпіричними гіпотезами характер міжособистісної взаємодії інтернет-залежних підлітків зумовлюється такими факторами: розбіжностями у формах та напрямах особистісної взаємодії, які відрізняються за рівнем агресії та самоконтролю та є переважно залежними та підлеглими в інтернет-залежних підлітків; розбіжностями показників проявів певних психічних станів (тривожність, фрустрація, агресивність, ригідність), які є вищими у інтернет-залежних підлітків; зв’язком між рівнем інтернет-залежності та показниками певних особистісних характеристик у підлітковому віці.

Методи. Mетодичний інструментарій емпіричного дослідження склали такі методики: тест-опитувальник на наявність інтернет-адикції К. Янг, тест на інтернет-залежність С.А. Кулакова, методика діагностики міжособистісної взаємодії Т. Лірі, агатофакторний особистісний опитувальник Р. Кеттела, Методика самооцінки психічних станів Г. Айзенка. У дослідженні взяли участь підлітки віком від 13 до 15 років, усього 84 учні, серед яких було обрано 60 осіб експериментальної вибірки (30 з високим та 30 з низьким рівнем інтернет-залежності).

Результати. Після перевірки даних на нормальність розподілу для порівняльного аналізу було обрано критерій Манна-Уїтні, а для кореляційного аналізу було використано коефіцієнт кореляції рангу Спірмена. Отримані результати надали можливість підтвердити емпіричні гіпотези таким чином: доведено, що звичайні користувачі інтернету обирають альтруїстичний стиль, тоді як інтернет-залежні схильні до підлеглого та залежного типу міжособистісної взаємодії; встановлено статистично значущі розбіжності показників проявів психічних станів (тривожність, фрустрація, агресивність, ригідність), які є вищими у інтернет-залежних підлітків; доведено наявність зв’язку між рівнем інтернет-залежності та показниками тривожності, імпульсивності і практичності.

Висновки. Саме ці особливості, якими є розбіжності у формах та напрямах особистісної взаємодії, розбіжності показників проявів психічних станів, зв’язок між рівнем інтернет-залежності та показниками певних особистісних характеристик у підлітковому віці, зумовлюють характер взаємодії інтернет-залежних підлітків в межах представленого дослідження.

Посилання

1. Білоус О.В. Психологічні аспекти інтернет-залежності підлітків в Україні. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2014. № 2 (23). С. 28–35.
2. Войскунский А.Е. Актуальные проблемы психологии зависимости от Интернета. Психологический журнал. 2004. № 1. С. 90–100.
3. Жичкина А.Е. Самопрезентация в виртуальной коммуникации и особенности идентичности подростков – пользователей Интернета. Труды по социологии образования. 2000. № 7.
4. Моцик Р.В. Інтернет-залежність та її вплив на виховання сучасної людини. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2015. № 18. С. 292–297.
5. Ушакова Е.С. Интернет-зависимость как проблема современного общества. Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 1.
6. Caroline Flisher Getting plugged in an overview of internet addiction. Journal of Paediatrics and Child Health, 2010, 46 (10).
Опубліковано
2019-11-29
Сторінки
145-151
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ