ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – УЧАСНИКІВ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

  • Алла Борисівна Неурова
Ключові слова: психологічна стійкість військовослужбовців, емоційний компонент, вольовий, мотиваційний, когнітивний компоненти, біопсихічний, психомоторний, операційний, морально-психологічний та індивідуально-особистісний компоненти

Анотація

У статті представлені результати дослідження рівнів структурних компонентів і рівня психологічної стійкості. Здійснено аналіз сутності психологічної стійкості та визначено структурні її компоненти.

Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукових джерел із досліджуваної проблеми, визначенні сутності психологічної стійкості військовослужбовців учасників Операції об’єднаних сил (ООС), здійсненні аналізу її структурної моделі й емпіричного дослідження компонентів.

Методи. Для вирішення завдань дocлiдження було використано комплекс метoдiв: теоретичні: аналіз особливостей і структури психологічної стійкості військовослужбовців; емпіричні: психодіагностичні методики: багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність»; багатофакторний особистісний опитувальник FPI; тест «Самооцінка сили волі»; тест прогресивних матриць Равена; методика САН; методика «Самооцінки емоційних станів» (авт. А.Е. Уесман і Д.Ф. Рікс).

Результати. На основі детального теоретично-психологічного аналізу визначено сутність психологічної стійкості та її компоненти. Здійснено обробку результатів та інтерпретацію усіх методик, що дало змогу визначити рівні кожного структурного компоненту та загалом рівень психологічної стійкості військовослужбовців. Окрім цього, у статті детально представлені розгорнуті конкретні висновки та подані результати емпіричного дослідження психологічної стійкості та її компонентів.

Висновки. Виявлено, що психологічна стійкість військовослужбовців знаходиться на середньому рівні, це свідчить про ефективне виконання професійних завдань під впливом емоційних чинників середньої складності: тобто військовослужбовець робить помилку, недостатньо аналізує негативні явища що може призвести до зниження ефективності виконання своїх професійних завдань.

Встановлено, що всі компоненти психологічної стійкості військовослужбовців перебувають у постійній інтеграційній взаємодії, що формує їх психологічну стійкість і, як наслідок, здатні ефективно виконувати завдання у професійній діяльності.

Посилання

1. Агаєв Н.А., Скрипкін О.Г., Дейко А.Б. Алгоритм роботи військового психолога щодо психологічного забезпечення професійної діяльності особового складу Збройних Сил України (методичні рекомендації) / Міністерство оборони України, НДЦ ГП ЗСУ: Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2016. 147 с.
2. Комар Зоран. Психологічна стійкість воїна: підручник для військових психологів. Київ, 2017. 226 с.
3. Козяр М.М. Екстремально-професійна підготовка до діяльності у надзвичайних ситуаціях : монографія. Львів : «СПОЛОМ», 2015. 376 с.
4. Корольчук М.С., Миронець С.М., Тімченко О.В. Психологія праці в звичайних та екстремальних умовах : навчальний посібник. Київ : КНТЕУ, 2014. 523 с.
5. Неурова А.Б., Капінус О.С., Грицевич Т.Л. Діагностика соціально-психологічних властивостей та якостей особистості : навчально-методичний посібник. Львів : НАСВ, 2016. 181 с.
6. Психологія бою : посібник / Романишин А.М., Грицевич Т.Л., Капінус О.С., Мацевко Т.М. ; за ред. А.М. Романишина. Львів : Видавництво «Астролябія», 2017. 352 с.
Опубліковано
2019-11-29
Сторінки
23-29
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ