АДАПТАЦІЯ МЕТОДУ «СОЦІАЛЬНІ ІСТОРІЇ» У РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА

  • Г.В. Супрун
Ключові слова: розлади аутистичного спектра, корекційно-розвивальні методи для дітей із розладами аутистичного спектра, метод «Соціальні історії» Керол Грей, діти дошкільного віку з розладами аутистичного спектра

Анотація

У статті здійснено огляд психолого-педагогічних і реабілітаційних методів та кореційно-розвивальних методів дітей із розладами аутистичного спектра. Описано основні прийоми та вимоги до застосування методу «Соціальні історії» Керол Грей. Представлено досвід використання адаптованого методу з дітьми дошкільного віку з розладами аутистичного спектра.

Посилання

1. Освіта дітей з аутизмом: від міфу до реальності : [навчально-наочний посіб.] / уклад. Т. Скрипник – К. : Гнозіс, 2014. – 64 c.
2. Розлади аутистичного спектра (розлади загального розвитку). Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації // Нейроnews. – 2015. – № 6 (71).– [Електронний ре
сурс]. – Режим доступу : http://neuronews.com.ua/page/rozladi-autistichnogo-spektra-rozladi-zagalnogo-rozvitku.
3. Making (& keeping) friends: a model for social skills instruction by Dr. Scott Bellini, Research Associate, Indiana Resource Center Autism [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://autism-help.org/communication-model-friends.htm 22/04/16.
4. Social stories by Barry K. Morris [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://autism-help.org/communication-social-stories-autism.htm.
Сторінки
155-160
Розділ
СЕКЦІЯ 8 СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ