РАЗНОВИДНОСТИ КОГНИТИВНОГО ВЗАИМОПЕРЕПЛЕТЕНИЯВ СТРУКТУРЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ДВИЖЕНИЯМИ ГЛАЗ

  • С.А. Николаенко
Ключові слова: десенсибілізація і переробка рухами очей, відреагування, блокування переробки, когнітивне взаємопереплетення, методи когнітивного взаємопереплетення

Анотація

У роботі представлена класифікація методів когнітивного взаємопереплетення в ситуаціях відреагування і блокування під час переробки травматичного матеріалу в структурі стандартної процедури десенсибілізації й переробки рухами очей. У ситуації відреагування ці методи класифіковано залежно від етапів відреагування: початкового, кульмінаційного, завершального. У ситуації блокування зазначені методи класифіковано на основі критеріїв асиміляції, вербалізації та генерації.

Посилання

1. Боденхаммер Б. НЛП-практик: полный сертификационный курс: учебник магии НЛП / Б. Боденхаммер, М. Холл. – СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. – 272 с.
2. Владиславова Н. Базовые техники NLP и хорошо сформированный результат / Н. Владиславова . – М. : София, 2013. – 288 с.
3. МакКолл Д. Избирательная гипнотерапия: описание профессиональных эффективных гипнотических техник / Д. МакКолл ; пер. с англ. А. Бажутин. – М. : Профит Стайл, 2008. – 320 с.
4. Евтушенко В. Г. Методы современной гипнотерапии / В.Г. Евтушенко. – М. : Психотерапия, 2010. – 384 с.
5. Шапиро Ф. Психотерапия эмоциональных травм с помощью движений глаз: основные принципы, протоколы и процедуры / Ф. Шапиро ; пер. с англ. А. Ригина.– М. : Независимая фирма «Класс», 1998. – 496 с.
6. Эриксон М. Гипнотерапия: Случаи из практики / М. Эриксон, Э. Росси. – М. : Психотерапия, 2013. – 528 с.
Сторінки
147-154
Розділ
СЕКЦІЯ 7 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ