ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ

  • Д.М. Кислинська
Ключові слова: ціннісні орієнтації, саморегуляція поведінки, профіль саморегуляції, майбутні правоохоронці, фахова підготовка

Анотація

У статті проаналізовано особливості процесу саморегуляції поведінки майбутніх правоохоронців. Розглянуто рівень сформованості індивідуальної системи саморегуляції довільної активності та загальний рівень саморегуляції поведінки майбутніх правоохоронців у процесі фахової підготовки.

Посилання

1. Конопкин О.А. Психическая саморегуляция произвольной активности человека (структурно-функциональный аспект) / О.А. Конопкин // Вопросы психологии. – 1995. – № 1. – С. 5–12.
2. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С. Костюк. – Київ : Радянська школа, 1989. – 608 с.
3. Моросанова В.И. Саморегуляция и индивидуальность человека / В.И. Моросанова. – М. : Наука, 2010. – 519 с.
4. Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: Диспозиционная концепция / В.А. Ядов. – 2-е расширенное изд. – М. : ЦСПиМ, 2013. – 376 с.
5. Яницкий М.С. Ценностные ориентации личности как динамическая система / М.С. Яницкий. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. – 204 с.
Сторінки
121-124
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ