ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  • В.В. Найчук
Ключові слова: емоційний інтелект, емоційна компетентність, естетичне сприйняття, молодший шкільний вік

Анотація

У статті розглянуто наукові підходи до розуміння емоційного інтелекту, розкрито основні аспекти дослідження цього психологічного конструкту. Представлено результати дослідження емоційного інтелекту у молодших школярів, сформульовано подальші перспективи дослідження.

Посилання

1. Каган М.С. Морфология искусства: Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств / М.С. Каган. – Л., 1972. –440 с.
2. Коваленко О. Барви та відтінки / О. Коваленко // Дошкільне виховання. – 2003. – № 2. – С. 11–13.
3. Торшилова Е.М. Развитие эстетических способностей детей 3–7 лет (теория и диагностика) / Е.М. Торшилова, Т.В. Морозова. – Деловая Книга, 2001. – 141 с.
4. Найчук В.В. Особливості естетичного сприйняття як особливої форми естетичної діяльності / В.В. Найчук // Вісник ХНПУ. Серія Психологія. – Випуск 45. – Частина ІІ. – Харків : ХНПУ, 2013. – С. 151–158.
5. Найчук В.В. Особливості динаміки модально-специфічної пам’яті в процесі розвитку естетичного сприйняття у молодших школярів : дис. на здобут. наук. ступ. канд. псих. наук / В.В. Найчук. – Х., 2015. – 168 с.
6. Salovey P. Some final thoughts about personality and intelligence / P. Salovy, J.D. Mayer // Personality and intel ligence. – Cambridge, U.K. Cambridge University Press, 1994. – Р. 303–318.
7. Bar-On R. Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Technical Manual. / R. Bar-On - Toronto: Multi-Health Systems, 1997. – P. 232.
8. Люсин Д.В. Современные представления об эмоциональном интеллекте / Д.В. Люсин // Социальный интеллект. Теория, измерение, исследования. – М. : Институт психологии РАН, 2004. – С. 29–36.
9. Носенко Е.Л. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, ocновні функції. / Е.Л. Носенко, Н.В. Коврига. – Киев : Вища школа, 2003. – 126 с.
10. Власова O.I. Психологія соціальних здібностей: структура, динаміка, чинники розвитку / O.I. Власова. – Киев : ВПЦ КНУ, 2005. – 308 с.
11. Нгуен М.А. Диагностика уровня развития эмоционального интеллекта старшего дошкольника / М.А. Нгуен // Ребёнок в детском саду. – 2008. – № 1. – С. 83–85.
Сторінки
76-80
Розділ
СЕКЦІЯ 4. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ