ХАРАКТЕРИСТИКИ УВАГИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ФАКТОР РОЗБІЖНОСТЕЙ У РІВНЯХ ЇХ НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ

  • Л.Л. Макарова
  • Н.М. Гойденко
Ключові слова: увага, характеристики уваги, навчальна успішність, рівні навчальної успішності, молодші школярі

Анотація

У роботі проаналізовані погляди вчених на проблему визначення особливостей уваги молодших школярів. Емпірично досліджено особливості уваги учнів молодших класів із високим та низьким рівнями навчальної успішності, зроблено порівняльний аналіз. Проведене дослідження показало, що визначені певні розбіжності в характеристиках уваги молодших школярів, і показники виявились статистично значущими.

Посилання

1. Білик Т. Взаємозв’язок навчальної діяльності учнів початкової школи з проблемою збереження їх фізичного і психічного здоров’я / Т. Білик // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки. – 2006. – № 12 (37). – С. 3–8.
2. Ботіна І. Міжособистісна взаємодія учителя та учня / І. Ботіна // Рідна школа. – 2005. – № 3. – С. 31–33.
3. Выготский Л. Развитие высших форм внимания в детском возрасте / Л. Выготский // Хрестоматия по вниманию / [под ред. А. Леонтьева, А. Пузырея, В. Романова]. – М., 1976. – С. 184–219.
4. Гальперин П. К проблеме внимания / П. Гальперин // Доклады АПН РСФСР. – 1958. – № 3. – С. 33–38.
5. Гетьман Т. Врахування індивідуальних особливостей уваги молодших школярів у навчальному процесі / Т. Гетьман // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – 2012. – Вип. 8. – С. 204–212.
6. Максименко С. Індивідуальний підхід до учня під час уроку / С. Максименко // Психолог. – 2002. – № 48. – С. 3–5.
7. Хрестоматия по вниманию / под ред. А. Леонтьева. – М. : Изд-во МГУ, 1976. – 305с.
Сторінки
61-67
Розділ
СЕКЦІЯ 4. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ