ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • О.М. Курдибаха
Ключові слова: гендерна ідентичність, гендерна соціалізація, маскулінність, фемінність, андрогінність

Анотація

У статті проаналізовано розподіл гендерної ідентичності підлітків в умовах позашкільних навчальних закладів. Визначено основні психологічні особливості гендерної соціалізації підлітків у позашкільних установах.

Посилання

1. Беспанская-Павленко Е.Д. Психодиагностические методики изучения гендерных особенностей личности / Е.Д. Беспанская-Павленко. – Минск : БГУ, 2013. – 312 c.
2. Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для психологов : [учебник] / О.Ю. Ермолоев. – 2-е изд., испр. – М. : Флинта, 2003. – 336 с.
3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога : [учеб. пособие] / Е.И. Рогов. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 384 с.
4. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2003. – 350 с.
5. Fahrenberg J. Das Freiburger Persönlichkeitsinventar / J. Fahrenberg, H. Selg. – 1970. – 212 p.
Сторінки
45-49
Розділ
СЕКЦІЯ 4. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ