ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕМОЦІЙНОГО «ВИГОРАННЯ» ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

  • С.В. Шевченко
  • Д.Ю. Кірпік
Ключові слова: емоційне «вигорання», психоемоційний стан, виснаження, деперсоналізація, перевтома, ризиконебезпечні професії, стрес

Анотація

Стаття присвячена дослідженню емоційного «вигорання» у працівників Державної служби надзвичайних ситуацій України. Обґрунтовано актуальність та значення проблеми. Вивчено психологічні особливості емоційного «вигорання» працівників, чинники його виникнення. Визначено стадії, рівні та основні моделі «вигорання».

Посилання

1. Бойко В.В. Синдром эмоционального «выгорания» в профессиональном общении / В. Бойко – СПб. : Питер, 1999. – 216 с.
2. Бойко В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В. Бойко – М. : Наука, 1996. – 154 с.
3. Боровикова С. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности / С. Боровикова – СПб. : Издательство СПб ун-та, 2001. –151 с.
4. Водопьянова Н. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н. Водопьянова, Е. Старченкова. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 358 с.
5. Екстремальна психологія: [підручник] / [О. Євсюков, А. Куфлієвський, Д. Лєбєдєва та ін.] ; за ред. О. Тімченка. – К. : Август трейд, 2007. – 502 с.
6. Макаревич Р. Влияние психологической напряженности на процесс общения учителя с учащимися / Р. Макаревич // Психология учителя. – 1999. – С. 45–67.
7. Малишева К. Синдром професійного вигоряння психотерапевта: роль особливостей клінічних взаємовідносин / К. Малишева // Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2002. – Т. IV, Ч. 3. – С. 134–139.
8. Наенко Н. Психическая напряженность / Н. Наенко. – М. : Изд-во Московского университета, 2001. – 112 с.
9. Русалов В. Опросник структуры темперамента / В. Русалов – М. : Смысл, 2002. – 37 с.
10. Тімченко О. Основні психічні стани, що знижують ефективність діяльності особового складу підрозділів особливого ризику /О. Тімченко // Вісник Харківського університету. – 2000. – № 472. – С. 134–136.
11. Фирсов М. Теория социальной работы : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений] / М. Фирсов, Е. Студенова. – М. : Владос, 2001. – 432 с.
Сторінки
39-44
Розділ
СЕКЦІЯ 4. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ