СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ УЧАСНИКАМ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

  • Л.І. Мульована
Ключові слова: соціальні послуги, соціально-психологічне забезпечення, учасники АТО, фахівці соціальної сфери, психологічна травма

Анотація

У роботі висвітлено проблематику повернення демобілізованих учасників АТО до мирного життя. Відзначається важливість соціально-психологічного забезпечення соціальних послуг для ефективної реінтеграції комбатантів у суспільство та подолання негативних наслідків психологічної травми загалом. Проаналізовано негативні прояви впливу психотравмуючих подій. Зазначено фактори, що сприяють успішній реінтеграції комбатантів у соціум. Проаналізовано недоліки та перспективи розвитку сучасної системи соціально-психологічної підтримки учасників антитерористичної операції. Сформульовано висновки щодо принципових положень організації та надання соціально-психологічних послуг, а саме: важливість використання методу «наснаження» (“empowerment”), підвищення психологічної підготовки фахівців соціальної сфери, дієві освітні програми щодо роз’яснення явища психологічної травми та її наслідків.

Посилання

1. Кривоконь Н.І. Соціально-психологічне забезпечення розвитку соціальних послуг в Україні : автореф. дис. … д-ра психол. наук : спец. 19.00.05 / Н.І. Кривоконь ; Ін-т психол. ім. Г.С. Костюка. – К., 2012. – 38 с.
2. Кривоконь Н.І. Соціально-психологічне забезпечення соціальної роботи: [монографія] / Н.І. Кривоконь. – Харків: видавництво ФОП Олійник, 2011. – 480 с.
3. Кривоконь Н.І. Поняття наснаження в аспекті психології соціальної роботи // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т. ХІІІ. – Част. 3. – К., 2011. – С. 190–198.
4. Кривоконь Н.І. Роль соціально-психологічного забезпечення в контексті «психологізації» соціальної роботи // Н.І. Кривоконь / Психологія і особистість. – 2015. – № 2(8). – Ч. 1. – С. 201–213.
5. Стратегія реформування системи надання соціальних послуг, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 р. № 556-р // Офіційний вісник України. – 2012. – № 61 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/556-2012-р.
6. Tabarovsky I. What Ukraine Can Learn from Other Countries’ Experiences with PTSD // Kennan Cable. – 2016. – № 13. – Jan 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.wilsoncenter.org/publication/ kennan-cable-no13-what-ukraine-can-learn-other-countries-experiences-ptsd
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
172-176
Розділ
СЕКЦІЯ 10 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ