ОСОБЛИВОСТІ ПРАГНЕННЯ ДО САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ СЕРЕД ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

  • О.М. Знанецька
  • В.І. Лазаренко
Ключові слова: жінки, внутрішньо переміщені особи, самоактуалізація, зрілий вік

Анотація

У статті проаналізовано й емпірично доведено, що жінки зрілого віку серед внутрішньо переміщених осіб мають вищі показники прагнення до самоактуалізації та незадоволеності потреб у самоповазі й визнанні порівняно із жінками зрілого віку, які не належать до зазначеної категорії.

Посилання

1. Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысление, преобразование ситуаций и психологическая защита / Л.И. Анцыферова // Психологический журнал. – 1994. – № 1. – С. 3–18.
2. Маслоу А. Самоактуализация / А. Маслоу // Психология личности. Тексты. – М., 1982. – С. 108–117.
3. Роджерс К. Клиент-центрированная терапия / К. Роджерс. – М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 1997. – 320 с.
4. Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту : [навчально-методичний посібник]. – К. : Агентство «Україна», 2015. – 176 с.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
142-148
Розділ
СЕКЦІЯ 10 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ