ВСТАНОВЛЕННЯ ГЕНЕЗИ ТКАЦТВОТЕРАПІЇ В УМОВАХ ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ НАПРЯМІВ

  • В.В. Швець
Ключові слова: ткацтвотерапія, генеза, арт-терапія, навчально-виховний процес

Анотація

У статті розкрито процес становлення арт-терапевтичного методу ткацтвотерапії в умовах здійснення навчально-виховного процесу та системі арт-терапевтичних напрямів. Становлення методу ткацтвотерапії передбачає виділення методу в системі арт-терапевтичних напрямів та окреслення методологічної основи. Діагностика індивідуальних можливостей дитини засобами ткацтвотерапії відкриває напрям подальшого дослідження клієнта та розкриває суть проблеми, з якою психологу надалі доведеться працювати. Психотерапевтична діяльність базується на великому спектрі методів та форм роботи з родинами внутрішньо переміщених осіб, жертвами насилля, представниками родин учасників бойових дій, групами творчості.

Посилання

1. Сартр Ж.П. Стена: Избран. произведения / Ж.П. Сартр. – М. : Политиздат, 1992. – С. 127.
2. Андерсон Д. Думай, пытайся, развивайся / Д. Андерсон ; общ. ред. и пер. А. Шлионский, Л. Шлионский, Н. Никифорова. – пер. с англ. – СПб. : Азбука, 1996. – 92 с.
3. Никитин В. Арт-терапия : [учебное пособие] / В. Никитин. – М. : Когито-Центр, 2014. – 328 с.
4. Арт-тарапія – нові горизонти / за ред. А. Копитіна. – М. : Когіто-Центр, 2006. – 336 с.
5. Савельева И. История и время. В поисках утраченного / И. Савельева, А. Полетаев. – М. : Языки русской культуры, 1997 – С. 226.
6. Максименко С. Загальна психологія : [навчальний посібник] / С. Максименко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
7. Швець В. Ткацтвотерапія : [навч. програма факульт. заняття для 5–11 клас. загальноосв. навч. заклад., спец. шкіл та спец. навч. заклад.] / В. Швець. – Умань : РВЦ «Софія», 2013. – 17 с.
8. Швець В. Авторські метафоричні асоціативні карти «Полотно життя» : [методичний посібник] / В. Швець. – Умань : СПД «Жовтий», 2013. – 28 с.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
121-126
Розділ
СЕКЦІЯ 9 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ